Badelunda – rullstensås med fornlämningar 

Naturreservatet är en del av Badelundaåsen, en rullstensås som bildades under istiden. Här rör du dig i ett av Sveriges mest fornlämningstäta områden, mest känt för den stora gravhögen Anundshög. Uppe på åsen kan du ströva genom skogen och se mängder av gravar som är flera tusen år gamla.

Hage med träd och gräs, en sten stom står upprest mitt i bilden.

I hagen ser du en rest sten, en fornlämning. På Badelundaåsen i bakgrunden finns många fler fornlämningar. Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Det finns över 200 fornlämningar bara inom naturreservatets gränser. När du vandrar runt på vägarna och på de utmarkerade stigarna kan du se gravar både i form av gräsbevuxna jordhögar och hoplagda stenformer. Här finns också resta stenar och så kallade hålvägar, fåror i åsens sluttningar där en forntida väg gått fram. Fårorna har bildats av slitaget från otaliga fötter, hovar och klövar. Nedanför Badelunda medeltida kyrka ligger Jungfrukällan som är en naturlig källa. Det sägs att den som dricker vattnet blir frisk från sjukdomar.

Naturen

Badelundaåsen framträder tydligt i landskapet, på sina ställen är den tjugo meter hög. Åsen bildades under istiden genom att smältvatten forsade i tunnlar under isen och drog med sig stenar, grus och sand. Stenarna och gruset slipades släta mot varandra när de forsade fram under isen. När smältvattnet nådde utanför iskanten sjönk stenarna och gruset till marken och bildade rullstensåsar. När du ser åsens bredd och höjd i verkligheten är det svindlande att tänka sig isflodens kraft. Växtligheten på åsen består idag av blandad skog.

I den södra delen av naturreservatet finns ett nedlagt grustag i åsen. Här värmer solens strålar gruset. I denna miljö bor insekter som kräver värme för att trivas, till exempel vårsidenbi och storblodbi.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • framföra motordrivet fordon eller annat motordrivet transportmedel annat än på upplåtna vägar,
  • parkera annat än på särskilt upplåtna platser,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld annat än på särskilt iordningställda platser,
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1974

Areal: 38 hektar

Förvaltare: Västerås stad

Hitta hit

Badelunda ligger 1 kilometer nordöst om Västerås. Kör från Västerås på E18 mot Stockholm. Sväng av E18 vid avfart 139.2. Följ brun skylt "Anundshög" och kör 2,2 kilometer till Badelunda kyrka. Parkera nära den röda byggnaden på parkeringen, där finns en informationstavla.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss