Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trollbo – trolsk barrskog i Bergslagen

I Trollbo kan du njuta av stillheten i en gammal skog. Här kan du fika med fin utsikt över sjön Värlingen eller promenera längs en porlande bäck. I området kan du se spår från järnhanteringen i Bergslagens historia i form av slagghögar och masugnsruin. Här kan du plocka bär och svamp om hösten och har du tur kan du se den ovanliga svampen violgubbe.

En skog med blåbär och stora granar

Äldre granskog i Trollbo. Foto: Henrik Berg

Friluftsliv

Från parkeringsplatsen vid Värlingsbergs gamla tomt börjar en cirka 1,5 kilometer lång stig. Den tar dig runt i skogen mellan Hyttdammen och sjön Kalven. I början av stigen passerar du den plats där Värlingsbergs hytta en gång låg. Hyttan övergavs under 1700-talet, men du kan fortfarande se spår efter hyttan i form av kullar och högar med sten. Fortsätter du din vandring längs stigen kommer du så småningom fram till sjön Värlingens östra strand. Här kan du söka upp en liten bergknalle med fin sjöutsikt där du kan njuta av ditt fika och av stillheten.

Det går även bra att ströva runt i området på egen hand, till exempel kan du vandra österut till sjön Mörktjärnen, men i området finns bäckar, våtmarker och blockiga partier som kan vara svåra att ta sig förbi.

Naturen

I Trollbo kan du uppleva trolsk skog med mosstäckta stenblock, trädgrenar med hänglav och döda träd som ligger som i ett stort plockepinn. På de döda träden trivs ovanliga arter så som grön sköldmossa och de svamparna granticka och ullticka. På sommaren blommar i fuktiga områden mängder av orkidén Jungfru Marie nycklar i en vackert rosa färg. Lite senare sticker en annan orkidé, den lilla knäroten, upp sina blomstjälkar ur mossan.

I mitten av reservatet, kring bäcken mellan hyttruinen och Värlingsbergs gamla tomt, finns ett område med näringsrik berggrund. Den näringsrika berggrunden ger liv åt en mängd speciella växter och svampar. Här trivs till exempel växterna blåsippa och ormbär och vissa höstar tittar olika slags sällsynta och färgglada svampar upp ur marken, till exempel violgubbe, gul taggsvamp och dofttaggsvamp. Tack vare områdets många våtmarker, vattendrag och små sjöar trivs många olika slags trollsländor här. I sjön Värlingen har du under den isfria delen av året också chans att stifta bekantskap med fåglarna storlom och fiskgjuse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar eller block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • framföra eller ställa upp motordrivet fordon och släp annat än på befintlig väg eller parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 2018

Areal: 75 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Trollbo ligger ca 5 kilometer nordost om Norberg. Kör ut från Norberg på väg 68 mot Avesta. Sväng höger vid skylt ”Hökmora” efter ca 1 kilometer. Kör 3,5 kilometer tills du kommer fram till skylt ”Nyhyttan”, sväng då vänster in på en skogsbilväg. Efter ca 1 kilometers färd norrut kommer du fram till reservatsparkeringen på höger sida.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss