Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sundängen – färgglada svampar intill Mälaren

Granne med naturreservatet Ängsö vid Mälaren hittar du Sundängen. Här finns både skogar och betesmarker. I betesmarkerna kan du under hösten träffa på färgglada svampar som till exempel scharlakansvaxskivling.

Två små klart röda svampar som växer på marken. Blodvaxskivling. Foto: Tom Sävström

Blodvaxskivling. Foto: Tom Sävström

Friluftsliv

I naturreservatet finns både öppna betesmarker och skogsmark, där du kan möta vackra blommor, fågelsång och kanske en och annan ko. Du behöver kunna klättra över en stätta, en typ av enklare trappa som går över staket, för att kunna ta dig runt i naturreservatet.

Naturen

Landskapet varierar mycket och här finns skogsmark, åkermark och betesmark. I de gamla betesmarkerna växer olika sorters lövträd och buskar som hassel och hagtorn. I betesmarkerna trivs flera olika sorters färgglada svampar, bland annat sepiavaxskivling, scharlakansvaxskivling och gröngul vaxskivling. Det finns även växter, som orkidén nästrot och örten natt och dag. Fåglar som skogsduva, göktyta, mindre hackspett och nötkråka håller också till i området. På hagmarkerna kan olika gräshoppsarter höras under sommaren, bland annat rödgumpgräshoppa som inte setts till någon annanstans i länet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på upplåtna vägar,
 • ställa upp husvagn eller husbil,
 • tälta,
 • förtöja eller lägga upp båt inom samma område mer än två dygn i följd,
 • rida på markerade stigar enligt fastställd skötselplan och som ställts i ordning för fotvandring,
 • göra upp eld,
 • att åstadkomma störande ljud, till exempel med radio, grammofon, bandspelare, modellflygplan eller liknande,
 • skada eller förstöra berghällar (till exempel genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription och liknande),
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • plocka växter med undantag av matsvamp och bär,
 • insamla evertebrater (ryggradslösa djur),
 • insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur. Huggormar på tomtmark får dock flyttas bort,
 • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom klättring i boträd eller genom fotografering på nära håll av boplatser,
 • landa och starta med luftfarkost,
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1959 och ombildat 1993

Areal: 215 hektar (136 hektar land och 79 hektar vatten

Förvaltare: Västerås stad

Hitta hit

Sundängen ligger 12 kilometer sydost om Västerås. Kör från Västerås på E18 mot Stockholm. Sväng av vid Hällamotet, avfart 139. Följ skylt "Irsta". Kör cirka 9,2 kilometer. Sväng höger vid skylt "Ängsö 11" och "Kungsbyn 1". Kör 4,5 kilometer, så kommer du fram till en grusväg på höger sida med skylt "Kilinstorp". Nu är du i den norra delen av reservatet. Det finns ingen parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss