Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gråtbron – frodig grönska i Hedströmsdalen

Här är naturen formad av det rinnande vatten som skurit sig ner i sluttningen och bildat raviner på sin färd mot Hedströmmen. I marken finns källor där vatten sipprar upp och gör att området har en frodig grönska med många olika växter. Här kan du bland annat se de för länet ovanliga växterna vätteros, springkorn och storgröe.

Gul blomma som tar upp stora delar av bilden, mörk bakgrund.

Växten springkorn. Foto: Markus Rehnberg.

Friluftsliv

I naturreservatet finns inga markerade stigar utan du får vandra omkring på naturens villkor. Området består av en slänt, så en promenad här kan vara ganska svår. Här och var ligger även grova träd som har fallit till marken. Kom ihåg vattentäta skor eller stövlar om du vill göra ett besök, eftersom marken kan vara blöt i delar av området.

Naturen

Genom århundraden har rinnande vatten på väg mot Hedströmmen skurit sig ner i sluttningen och bildat raviner, något som tydligt format naturen i Gråtbron. Marken i sluttningarna är fuktig och det finns källor där vatten sipprar upp ur marken. Vätteros, springkorn och storgröe är exempel på växter som du kan se i naturreservatet och som är ovanliga i övriga delar av länet. Vätterosen som lever som parasit på rötterna hos hassel eller andra lövträd, blommar tidigt om våren. Andra växter som finns här är bäckbräsma och strutbräken. I området finns gott om nattfjärilar som lever och äter av springkorn.

Här kan du se höga träd av asp, björk, gran och gråal. Det finns gott om döda träd, många av träden står fortfarande upp, medan andra trädstammar ligger på marken. På de liggande träden växer mossor som färgar stammarna gröna. Svampar som tränger upp genom mossan visar att nedbrytningen av träden är i full gång. Till områdets sällsynta svampar hör ullticka, veckticka och kandelabersvamp. Asp är ett av områdets viktigaste träd. Grova och lätthackade stammar lockar inte sällan traktens hackspettar att hacka ut sina bohål i dem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller annat fast naturföremål,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
  • cykla eller rida i terrängen,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Köping

Skyddat år: 2010

Areal: 19 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Gråtbron ligger en mil norr om Köping. Kör cirka 12 kilometer från Köping på väg 250 till Kolsva. Sväng vänster i korsningen i Kolsva centrum. Följ skylt "V Skedvi". Kör cirka 600 meter på Bruksgatan. Sväng vänster vid skylt "7 Lyftinge". Kör cirka 1,8 kilometer. Kör förbi alla husen på vänster sida och sväng höger innan ett grått hus på höger sida. Följ grusvägen så ser du en parkering efter cirka 200 meter.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss