Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norra Hammaren – fantastiska
vårblommor vid Hjälmaren 

Söker du lugn och vacker natur är lövskogen i Norra Hammaren ett fint besöksmål. Området är som allra vackrast under våren då luften fylls av blomdoft och marken lyser av vitsippor, blåsippor och liljekonvalj. Du tar dig hit till fots eller med cykel eftersom området ligger några kilometer från allmän väg.

Vitsippor i närbild.

Blommande vitsippor i Norra Hammaren. Foto: Länsstyrelsen.

Friluftsliv

En vårdag är det en fantastisk naturupplevelse att vandra runt under trädkronornas tak, lukta på blommorna och lyssna på fågelsång. Du kan också få höra både rördrommens tutande och hackspettens trummande. Följ stigen som leder dig genom reservatet och dess granne Södra Hammaren. Ta med dig en fikakorg och slå dig ner på en stock eller sten och njut av den skönhet som finns i det orörda området.

Här och var kan du även se högar av stenar, så kallade odlingsrösen. De är spår från när människorna förr i tiden mödosamt rensade åkrarna från sten och samlade ihop dem till högar för att de inte skulle ligga i vägen när jorden brukades.

Naturen

Norra Hammaren gränsar till länets äldsta naturreservat Södra Hammaren. Tillsammans är de båda områdena en unik lövskog som är hem för många olika sorters mossor, lavar, insekter, fåglar och växter. Förr i tiden var området en slåtteräng där gräs skördades för att bli hö och löv togs från träden för att bli mat till husdjuren under vintern. Det här sättet att bruka området har sedan länge slutat och träden har sedan dess fått växa fritt. Med tiden har den lövskog som finns idag vuxit fram. Gamla, grovstammiga lövträd som ek, lind, alm och lönn ger karaktär åt området. Här växer också gammal sälg, som blommar fantastiskt under tidig vår.

Längs stranden innanför vassen finns en sumpskog med al och björk. Sumpskogen är vildvuxen och svår att ta sig fram i, men är ett viktigt livsrum för fåglar och ovanliga mossor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • fånga eller döda djur,
 • framföra motordrivet fordon,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • elda,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2014

Areal: 19 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Norra och Södra Hammaren ligger vid Hjälmaren, 1 mil söder om Arboga. Kör från den stora rondellen i Arboga mot skylt "E18 V/E20 V" mot Örebro. Sväng av vid skylt "Västermo". Kör 3 kilometer. Sväng höger vid skylt "Sickelsjö 5". Kör 7 kilometer. Sväng vänster vid skylt ”3 Järnäs”. När du kommer till Järnäs tar allmän väg slut. Kör 700 meter. Sväng vänster vid skylt ”Naturreservat". Kör 650 meter. Det finns en parkering på vänster sida om vägen. Härifrån är det en promenad på ungefär 1 500 meter till reservaten.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss