Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Holmen - en plats där vatten en gång tämjdes

Forsande å kantad av grönskande lövträd.

Foto: Jacob Rudhe

I Holmen möter du forsande vatten kantat av en lummig skog med många olika slags träd. Det här är en historisk plats där vattnet tämjdes för att driva smedjor, kvarnar och för att producera el.

Friluftsliv

Här kan du på nära håll uppleva två av Hedströmmen brusande forsar. Det finns en stig i området. Stigen tar dig från Karmansbo bruk ner till en rastplats vid Hedströmmens strand i höjd med Tegelbacken. I framtiden är det tänkt att stigen ska kunna ta dig från Karmansbo bruk i norr ner till Holmens gamla kraftstation i söder.

Historia

Den här delen av Hedströmmen har en mycket lång och rik kulturhistoria. I flera hundra år har vatten använts för att driva smedjor, kvarnar och på senare år även för att producera el. År 2017 revs dammen vid Holmen och vattnet kan nu åter rusa ner mot Mälaren.

Precis norr om reservatet ligger byggnadsminnet Karmansbo bruk med en lång tradition av att smida järn. Bruksmiljön är en av landets mest välbevarade med bland annat herrgård, arbetarbostäder, smedjor och kolhus.

I södra delen av naturreservatet fanns tidigare hammarområdet Holmen. Holmen anlades under 1620-talet och kallades då Holmshammar. Smedjan vid Holmen fanns kvar till början av 1800-talet. Då fanns här också en kvarn. Några av de hus som tillhörde kvarnen fanns fortfarande kvar då kraftstationen slutligen revs 2017. Kraftstationen som var placerad på hammarsmedjans gamla plats hade då varit i drift sedan år 1942. Utöver själva kraftstationsbyggnaden fanns en dammvall med utskov på den västra och en vattenränna på den östra sidan om byggnaden.

Naturen

Naturreservatet består av en cirka 600 meter lång sträcka av Hedströmmens vattendrag. Här finns två naturliga forssträckor med lite lugnare vatten mellan dessa. När dammen vid Holmen togs bort hösten 2017 gjordes åtgärder i vattnet som är tänkt att gynna lekande fisk. Söder om Holmen ansluter Hedströmmens naturreservat. Där finns både flodpärlmussla och öring, som på lite sikt bedöms kunna sprida sig till Holmen.

Längs den här delen av Hedströmmen kantas vattendraget av lummig lövskog med en stor variation av olika slags trädarter. Förutom klibbal kan du hitta ask, lönn, björk, sälg och alm. Almsjukan har dock angripit och dödat de flesta av almarna, men många svampar och insekter uppskattar de döda träden. Här växer kärlväxter som tibast och svart trolldruva. I strandskogen trivs mindre hackspett och vid vattnet kan du med lite tur träffa på både forsärla och kungsfiskare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och stenblock,
  • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
  • plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke fridlysta arter för artbestämning. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för enstaka individer för artbestämning,
  • tälta eller ställa upp motorfordon eller husvagn under längre tid än ett dygn,

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2022

Areal: 5 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Holmen ligger cirka 2,5 mil nordväst om Köping. Från Köping åker du mot Fagersta utmed väg 250. Vid avtaget Heds kyrka fortsätter du norrut mot Skinnskatteberg. Efter cirka 1 kilometer, precis norr om gården Bäcktorp, svänger du in på en liten omarkerad grusväg till vänster. Vägen tar dig fram till Holmens gamla kraftstation där du kan parkera din bil.

Det går även bra att tas sig an området från bruksmiljön vid Karmansbo. Här finns en större parkeringsplats som du kommer till genom att följa brun vägskyltning till bruksmiljön.

Du kan även ta dig till Holmen genom att åka buss 550A. Linjen går mellan Köping och Skinnskatteberg. Närmsta hållplats är Karmansbo.

Länk till busstidtabell på VL:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss