Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rosstorp - en mossig del av Sala

Granskog med mossa och ris.

I Rosstorp tronar gamla granar upp runt mossar och myrar. Stora delar av området är blött. Vill du göra en utflykt i vild och stiglös natur är Rosstorp området för dig!

Friluftsliv

Rosstorp ligger lite avsides, så här kan du få uppleva lugn och ro. Det finns inte några markerade stigar i området, så här måste du ta dig runt i den vildvuxna skogen helt på egen hand. Marken kan på sina ställen vara blöt, så det är bra att ha ett par grova kängor eller stövlar på fötterna.

Naturen

Naturen i reservatet är varierad. Här växer gammal granskog med ett visst inslag av både vårtbjörk och asp. Här och där i skogen ligger det trädstammar på marken. På dessa kan du hitta sällsynta arter. Bland annat finns här de båda trädlevande svamparna brandticka och kötticka.

I Rosstorp kan marken tidvis vara blöt. En större del av Fågelmossen ligger i reservatet. På ytterligare några platser finns även skogbeklädd myr och i områdets sydvästra del finns sumpiga stråk där både gran och klibbal växer på kraftigt utvecklade socklar. Socklarna är som små öar och består av rotskott som gör att trädstammarna kommer upp en bit från vattnet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och stenblock,
  • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
  • plocka, gräva upp eller skada svampar, lavar, mossor, örter eller andra växter, med undantag för plockning av enstaka exemplar av icke fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för enstaka individer för artbestämning,
  • framföra och ställa upp motordrivet fordon och släp.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2022

Areal: 55 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Till reservatet tar du dig enklast med bil via väg 70. Knappt 1,5 kilometer söder om gränsen till Dalarnas län följer du skyltning mot Rosshyttan. Efter ytterligare cirka 3 kilometer är du framme vid Rosstorp. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats i området. Du måste därför själv hitta en bra plats där du kan parkera din bil, innan du kan fortsätta till fots in till reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss