Bergby – en pärla med gamla tallar

Uppe på berget breder den gamla tallskogen ut sig och här har många träd hunnit bli nästan 300 år. På många ställen i området finns stående döda trädstammar som säkert är betydligt äldre än så. Bergby är en pärla för både människor och insekter som älskar gamla tallar.

Tallskog, på marken växer grå-vita lavar.

Tallskog på höjderna i Bergby. Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Det var länge sedan det omfattande skogsbruket avslutades och därför finns det många gamla träd i den här skogen. De torra och flacka markerna inbjuder till strövtåg i den glesa skogen, även om det inte finns markerade stigar eller leder. De skogsvägar som leder till naturreservatet är inte öppna för biltrafik, så du som besökare får ta en längre promenad för att nå fram till området. Men för dig som vill uppleva en skog utöver det som är vanligt väntar en riktig pärla vid promenadens slut.

Naturen

Naturreservatet består till största delen av en blandning av lavklädda hällar och tallar. Mellan hällarna växer odon och blåbärsris. I skogen står träden glest och här finns träd av olika åldrar. De äldsta tallarna är uppemot 300 år och här finns även en del gamla granar. Det finns även mindre områden med aspskog och sumpskog. Träden i skogarna är fulla av liv - även de döda träden. Vare sig om de är torra, stående, lutande, liggande eller en urgammal stubbe trivs många ovanliga och sällsynta arter här och ett exempel är reliktsländan. I reservatet finns även ett litet område som år 2008 drabbades av skogsbrand efter ett blixtnedslag.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2015

Areal: 13 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen