Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Solviksskogen – gammal skog

Naturreservatet består av ett kuperat skogsområde nära Mälaren. Här kan du ströva runt i en skog med många gamla träd och uppleva naturen. Du kan plocka bär och svamp och se spåren av en 1 500 år gammal fornborg.

En skog ståendes i en sluttning

Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Cirka 15 kilometer från Västerås hittar du Solviksskogen. Där vägen som ansluter till området tar slut finns en parkeringsplats och en informationstavla. Här finns inga besöksanläggningar eller markerade stigar, men det finns en liten skogsväg som går igenom naturreservatet i nord-sydlig riktning. Du kan också ströva runt på egen hand och uppleva skogen, här finns till exempel gott om bär och svamp om höstarna. I sydvästra hörnet av naturreservatet finns en fornborg, Solviksborg, en över 1 500 år gammal lämning efter de människor som bodde och verkade i bygden då. Du kan se den som en över 100 meter lång vall med stenar, intill kanten av branten ned mot de omgivande åkrarna.

Naturen

Skogen består till största del av tallskog eller tall- och granskog där 90 procent av träden är över 100 år gamla! Skogsbruk har bara bedrivits i mycket begränsad omfattning under de senaste årtiondena. Det gör att torra träd och döda liggande stammar har fått vara kvar i skogen. Här finns därför flera olika växter, mossor, lavar och svampar som bara trivs i gamla skogar. Några exempel är orkidén knärot, taigakvastmossa och blåmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • cykla eller rida,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 2003

Areal: 28 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Kör från Västerås på E18 mot Stockholm. Sväng av E18 vid Hällamotet, avfart 139. Följ skylt "Irsta". Kör cirka 8 kilometer. Sväng höger vid skylt "Kärrbo K.A 5". Kör 3 kilometer. Fortsätt rakt vid skylt "Lindö 3" och Springsta 1". Kör cirka 1,5 kilometer, sväng vänster mot Lindö tegelbruksområde. Kör 900 meter. Sväng höger. Följ vägen i cirka 700 meter till en parkering där vägen tar slut.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss