Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hemfallet – över stock och sten med fina vyer

Mellan Skultuna och Tillberga ligger naturreservatet Hemfallet. Trots sin lilla yta rymmer området många vackra, vilda och spännande miljöer. Området består av några tydliga höjder med skog. Trädens ålder, storlek och sort skiftar ständigt vilket gör området ovanligt varierat.

En stenhäll bakom träd som har ramlat

Över stock och sten i Hemfallet. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

I Hemfallet finns en cirka 800 meter lång markerad slinga. Stigen går bitvis upp och ner över stenig och brant terräng. Du kan också ströva omkring på egen hand i den omväxlande miljön. Upptäck skogen, växtligheten, bergknallarna och kika ut över det omgivande jordbrukslandskapet.

Naturen

Skogen i området är genomgående gammal, men det är på höjderna och i de bitvis branta sluttningarna som de riktigt gamla träden står. Uppe på höjderna, där berget går i dagen eller där jordtäcket är tunt och osammanhängande, är skogen öppen och gles. Tätare växer skogen på lågt liggande sluttningar och i låglänta partier.

I Hemfallet växer gran, tall, asp och björk tillsammans och på ett sätt som är mycket ovanligt jämfört med de flesta skogar idag, som till stor del oftast bara består av ett eller några få trädslag. Alla träd som dör får ligga kvar på marken och brytas ned i naturens egen takt. Tittar du närmare på de döda träden ser du att de myllrar av liv. Här lever en mängd olika arter varav flera är ovanliga. Till exempel växer här svampar som kandelabersvamp och trådticka. Kandelabersvampen växer på döda aspar som har fallit omkull. Svampen påminner i formen om en mångarmad ljusstake. Trådtickan, som är seg och trådig i sin konsistens växer vanligtvis på döda granar i lite fuktigare lägen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 2018

Areal: 11 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Hemfallet ligger norr om Västerås. Kör av från E18 i Västerås mot Sala på väg 56. Kör i cirka 8 kilometer och sväng sen vänster mot Skultuna. Fortsätt på denna väg i cirka 3 kilometer. Precis innan vägen fortsätter uppför en backe, finns en liten parkering på vänster sida. Från parkeringen går en markerad stig som efter cirka 240 meter leder dig fram till naturreservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss