Örtjärnsskogen – vild skog med mjuka mattor av mossa

En gammal skog med stor variation, här kan du njuta av en promenad längs med Örtjärnens vackra stränder eller vandra på Bruksleden. I den vilda skogen trivs både växter, djur och människor.

Skog, blåbärsris på marken, en trädstam ligger på marken.

Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Här hittar du en vältrampad vandringsled som är en av de vackraste, vildaste och mest besöksvärda lederna i länet. Leden i naturreservatet är cirka tre kilometer lång och är en del av Bruksleden, som även fortsätter utanför naturreservatet. Längs Örtjärnens stränder finns fina platser där du kan slå dig ner för en fikapaus. Vill du inte gå längs stigarna är området perfekt att gå omkring i. Området är omväxlande och du kan gå upp på bergshöjder, över stockar och stenar eller på mattor av mjuk mossa som sträcker ut sig i den gamla barrskogen. Om du kommer hit på sommaren eller hösten finns det gott om bär och matsvamp som du gärna får plocka.

Naturen

Skogen är gammal och består av gran och tall. Det finns gott om både stående och liggande döda träd här. De döda träden är en viktig livsmiljö för många olika arter, allt från lavar, mossor, svampar och insekter till fåglar som hittar sin mat här. Bland annat kan du se skogstrappmossa, fågeln tretåig hackspett och svampen gräddticka. Många arter trivs här för att träden är gamla och för att skogen inte är brukad på många år. Exempel på det är svampen stjärntagging, laven garnlav och orkidén knärot.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2017

Areal: 110 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen