Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Örtjärnsskogen – vild skog med mjuka mattor av mossa

En gammal skog med stor variation, här kan du njuta av en promenad längs med Örtjärnens vackra stränder eller vandra på Bruksleden. I den vilda skogen trivs både växter, djur och människor.

Skog, blåbärsris på marken, en trädstam ligger på marken.

Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Här hittar du en vältrampad vandringsled som är en av de vackraste, vildaste och mest besöksvärda lederna i länet. Leden i naturreservatet är cirka tre kilometer lång och är en del av Bruksleden, som även fortsätter utanför naturreservatet. Längs Örtjärnens stränder finns fina platser där du kan slå dig ner för en fikapaus. Vill du inte gå längs stigarna är området perfekt att gå omkring i. Området är omväxlande och du kan gå upp på bergshöjder, över stockar och stenar eller på mattor av mjuk mossa som sträcker ut sig i den gamla barrskogen. Om du kommer hit på sommaren eller hösten finns det gott om bär och matsvamp som du gärna får plocka.

Naturen

Skogen är gammal och består av gran och tall. Det finns gott om både stående och liggande döda träd här. De döda träden är en viktig livsmiljö för många olika arter, allt från lavar, mossor, svampar och insekter till fåglar som hittar sin mat här. Bland annat kan du se skogstrappmossa, fågeln tretåig hackspett och svampen gräddticka. Många arter trivs här för att träden är gamla och för att skogen inte är brukad på många år. Exempel på det är svampen stjärntagging, laven garnlav och orkidén knärot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2017

Areal: 110 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Örtjärnsskogen ligger 1 mil nordväst om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Kopparberg. Kör cirka 5 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Kopparberg" och "Örebro". Sväng höger nästan direkt vid skylt "Kopparberg". Sväng höger vid skylt "Viksberg 14". Kör cirka 5,3 kilometer. Sväng vänster in på en liten skogsbilväg vid en fyrvägskorsning. Härifrån är det cirka 1,5 kilometer till naturreservatet.

Skogsbilvägen kan vara av svår att komma fram på med bil. Det kan finnas stora gropar och stenar på vägen. Vägen plogas och sandas inte.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss