Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Om Länsstyrelsen i Västmanlands län

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen i Västmanland

Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövding och länsledning

Vi arbetar för att Västmanland ska bli en bättre plats att bo och verka på. Vi arbetar inom många olika områden för att utveckla ett långsiktigt hållbart Västmanland. En stor del av vårt arbete handlar om att främja länets utveckling miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Vi har ett helhetsperspektiv och väger olika samhällsfrågor mot varandra. Vår uppgift är att göra samlade bedömningar.

Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Vår ansvariga minister är civilministern.

Till ytan är Västmanlands län ett av Sveriges mindre län, men har mycket att bjuda på i form av intressant historia, varierande natur, strategiskt läge och ett arbetsliv i framkant.

Västmanlands län präglas av en lång och gedigen industritradition. I Bergslagen stod den svenska industrins vagga, och den byggde på det som naturen gav - malm, skog och vattenkraft. Här växte sedermera den industri fram som gjort Sverige känt över hela världen. Västmanland har hållit sin position som ett av Sveriges ledande industrilän och alltid legat i teknikfronten.

Värt att känna till att Engelsbergs bruk som anlades 1681, blev ett av Sveriges världsarv 1993. Det är det enda i Sverige som har kvar både byggnader och det mesta av den tekniska utrustningen.  

Länet utmärks av en omväxlande natur med många intressanta och vackra bruksmiljöer och slott. I söder finns Mälarens vidsträckta landskap, rikt på fåglar och flora. I norr är terrängen mer kuperad med höga berg, djupa dalgångar och skogar. Länet är ett övergångsland från det mellansvenska låglandet till norrlandsterrängen.

Länet har ett centralt läge i Sverige och Mälardalen. Residensstaden Västerås ligger bara 10 mil väster om Stockholm. Snabbtåg, insjöhamnar, bra vägar och flygplats knyter samman länet med expansiva delare av landet och världen.

Fakta och statistik om Västmanland, Regionfakta Länk till annan webbplats.

Västmanlands placering på Sverigekartan

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss