Skäret – en 500-årig ekhage 

Här kan du ströva omkring bland gamla träd, många olika blommor, fjärilar och flera sorters svampar. Naturreservatet ligger i en hage så här kan du kanske stöta ihop med en och annan betande ko. Utan djuren som betar här skulle hagen växa igen och många växter, djur och svampar skulle försvinna.

En betesmark med lövträd och enbuskar.

Foto: Länsstyrelsen

Friluftsliv

Om du kommer hit på våren kan du njuta av blåsippor, gullvivor och vitsippor som brer ut sig och lyser upp marken med sina blå, gula och vita nyanser. Under försommaren växer det bland annat kattfot, ormrot, nattviol och andra växter som trivs i hagar som betas. Under soliga sommardagar flyger mängder av fjärilar över hagens gräs och blommor. Här kan du leta upp en mysig plats under en stor ek för att sätta dig och fika eller bara njuta av tystnaden och utsikten över det öppna landskapet. Det finns även en bänk som du kan sätta dig på i naturreservatets norra del.

Vägen till området är ganska dålig. Vid regn blir vägen lerig och det kan vara svårt att ta sig hit med en vanlig bil.

Naturen

Här har kor och andra djur betat sedan Gustav Vasas tid på 1500-talet, troligtvis ännu längre tillbaka. Om inte hagen betades skulle den växa igen och många ovanliga djur, växter och svampar skulle försvinna. I området växer gamla och grova ekar, lindar och stora hasselbuskar. De gamla ekarnas tjocka bark är en viktig livsmiljö för allt från lavar, mossor och svampar till insekter och fåglar som hittar sin mat- och boplats här. I området finns bland annat den ovanliga oxtungsvampen som bara växer på riktigt gamla lövträd. Andra svampar som du kan se här är till exempel räfflad nagelskivling och rutkremla.

I området finns den för länet ovanliga fågeln ortolansparv som trivs i öppna hagmarker med dungar av träd. Fågeln lever främst på frön, men fångar även skalbaggar och andra insekter. Här finns också gott om fjärilar, bland annat tjockhornsfly och vinkelprytt rörfly. Båda är nattflygande fjärilar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • utföra ingrepp i mark och på växtlighet, inklusive blomplockning,
  • tälta,
  • göra upp eld,
  • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 1966 och utvidgat 1982

Areal: 11 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Skäret ligger 5 kilometer väster om Kungsör. Kör på Kungsgatan i Kungsör. Kör på väg 250 mot Fagersta/Köping. Kör över Arbogaån och järnvägsövergången. Kör cirka 3,7 kilometer. Sväng vänster vid skylt "6 Valskog". Kör 5,2 kilometer. Sväng vänster vid skylt "9 Arboga". Sväng höger vid skylt "Skäret 4" och åk under järnvägen. Sväng vänster vid skylt "Skäret 3,2" i första korsningen och höger vid skylt "Skäret 2,8" vid nästa korsning. Kör cirka 700 meter och sväng vänster vid skylt "Skäret 2,1". Kör 2,1 kilometer och där finns en parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss