Notholmen – bara för naturen

Notholmen är en liten ö i norra delen av Hjälmaren och har en till ö bredvid sig som heter Hengrundet. På dessa två öar får människor inte gå iland under någon del av året. Anledningen är att bevara öarna helt orörda för att kunna studera naturen när den får utvecklas helt fritt utan påverkan av människor.

En liten ö med skog på i en sjö.

Foto: Karin Sandberg

Friluftsliv

Du får inte besöka Notholmen. Det är förbjudet att gå i land och därför finns det en informationstavla om Hengrundet på fastlandet.

Naturen

På 1800-talet sänktes Hjälmarens vattennivå med ungefär en meter, detta gjorde att ett stort antal nya öar kom upp över ytan. En av dessa är Notholmen. Eftersom ön är relativt ny och i stort sett orörd av människan, finns det unika förutsättningar att studera hur växter och djurlivet på ön utvecklas. Ön får därför endast besökas av forskare.

Från början fanns det bara sten, sand och dy här, men idag är ön till största delen täckt med skog som består av klibbal, asp och björk. Inventeringar på ön visar att växtligheten utvecklas hela tiden. Nya arter dyker upp och andra försvinner. Totalt har över 70 olika växtarter hittats här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet finns regler för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • stiga i land eller besöka ön under någon del av året.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 1971

Areal: mindre än 1 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Notholmen ligger i Hjälmaren, 14 kilometer söder om Arboga. Kör från den stora rondellen i Arboga mot skylt "E18 V/E20 V" mot Örebro. Sväng av vid skylt "Västermo". Kör 3 kilometer. Sväng höger vid skylt "Sickelsjö 5". Kör 7 kilometer. Sväng vänster vid skylt ”Hästnäs 7”. Kör till Hästnäs. Det finns ingen parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss