Notholmen – bara för naturen

Notholmen är en liten ö i norra delen av Hjälmaren och har en till ö bredvid sig som heter Hengrundet. På dessa två öar får människor inte gå iland under någon del av året. Anledningen är att bevara öarna helt orörda för att kunna studera naturen när den får utvecklas helt fritt utan påverkan av människor.

En liten ö med skog på i en sjö.

Foto: Karin Sandberg

Friluftsliv

Du får inte besöka Notholmen. Det är förbjudet att gå i land och därför finns det en informationstavla om Hengrundet på fastlandet.

Naturen

På 1800-talet sänktes Hjälmarens vattennivå med ungefär en meter, detta gjorde att ett stort antal nya öar kom upp över ytan. En av dessa är Notholmen. Eftersom ön är relativt ny och i stort sett orörd av människan, finns det unika förutsättningar att studera hur växter och djurlivet på ön utvecklas. Ön får därför endast besökas av forskare.

Från början fanns det bara sten, sand och dy här, men idag är ön till största delen täckt med skog som består av klibbal, asp och björk. Inventeringar på ön visar att växtligheten utvecklas hela tiden. Nya arter dyker upp och andra försvinner. Totalt har över 70 olika växtarter hittats här.

Föreskrifter

I naturreservatet finns regler för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • stiga i land eller besöka ön under någon del av året.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 1971

Areal: mindre än 1 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen