Lungdals rikkärr – trivsam naturstig och violgubbar 

Lungdals rikkärr är ett litet naturreservat med stor artrikedom. Trots sitt namn består området inte bara av kärr utan även av riktigt gammal barrskog. Här finns en trevlig naturstig som tar dig runt området och på hösten finns det gott om svamp i skogen.

En rosa-vit-gul svamp som heter violgubbe.

Svampen violgubbe. Foto: Karin Wiklund

Friluftsliv

Stigen börjar vid parkeringen som ligger strax norr om gränsen till reservatet. Stigen leder dig fram till reservatet genom en tallskog som är över 200 år gammal. På sensommaren och hösten finns det gott om svamp som du kan plocka i området. Här växer till exempel gulröd trumpetsvamp, en god svamp som används på samma sätt som trattkantarell i såser och soppor. Det finns däremot en speciell svamp som du inte ska plocka om du har tur att hitta en, nämligen den mycket ovanliga violgubben!

Naturen

Området består av både barrskog med gran och tall och våtmarker med lövträd som al och asp. Våtmarkerna består på några ställen av så kallade rikkärr. Det är kärr som är rika på mineraler, framförallt kalk. Detta gör att särskilda växter trivs extra bra, bland annat orkidéerna tvåblad och korallrot och andra växter som slåtterblomma och kärrbräken. I skogen lever många insekter och olika sorters fåglar.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • cykla eller rida,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt eller affisch, anordna orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2007

Areal: 7 hektar

Förvaltare: Sala kommun