Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lungdals rikkärr – trivsam naturstig och violgubbar 

Lungdals rikkärr är ett litet naturreservat med stor artrikedom. Trots sitt namn består området inte bara av kärr utan även av riktigt gammal barrskog. Här finns en trevlig naturstig som tar dig runt området och på hösten finns det gott om svamp i skogen.

En trattliknande vit-rosa svamp med slät ovansida och ådrig undersida.

Svampen violgubbe. Foto: Karin Wiklund

Friluftsliv

Stigen till Lungdals rikkärr börjar vid den parkering som ligger i södra delen av Hillingsbergets naturreservat. Stigen tar dig bland annat igenom en tallskog som är över 200 år gammal. På sensommaren och hösten finns det gott om svamp som du kan plocka i området. Här växer till exempel gulröd trumpetsvamp, en god svamp som används på samma sätt som trattkantarell i såser och soppor. Det finns däremot en speciell svamp som du inte ska plocka om du har tur att hitta en, nämligen den mycket ovanliga violgubben!

Naturen

Området består av både barrskog med gran och tall och våtmarker med lövträd som al och asp. Våtmarkerna består på några ställen av så kallade rikkärr. Det är kärr som är rika på mineraler, framförallt kalk. Detta gör att särskilda växter trivs extra bra, bland annat orkidéerna tvåblad och korallrot och andra växter som slåtterblomma och kärrbräken. I skogen lever många insekter och olika sorters fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • cykla eller rida,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt eller affisch, anordna orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2007

Areal: 7 hektar

Förvaltare: Sala kommun

Hitta hit

Lungdals rikkärr ligger 1 mil norr om Sala. Kör från rondellen vid Lärkans sportcenter i Sala. Följ skylt "Saladamm". Kör cirka 900 meter på Silvermyntsgatan. Sväng vänster vid skylt "Saladamm" och kör över järnvägen. Kör 8 kilometer till Saladamm. Fortsätt cirka 2,5 kilometer. När du ser en kraftledning lite längre fram och när en grusväg finns på både höger och vänster sida: Sväng höger in på Lungdalsvägen. Kör 400 meter. På vänster sida finns en liten parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss