Stora Rävsvik – snårig och vild men full av liv 

I Stora Rävsvik möts du av en tät och vildvuxen skog som är svår att ta sig fram i. I alla fall för oss människor. Vildsvin och myggor stortrivs däremot i den snåriga skogen!

Grenar kors och tvärs över bilden, en mindre hackspett sitter på undersidan av en gren. Foto: Mårten Brglind

Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Skogen är tät och rejält blöt. Utan anlagda stigar att gå på är det också svårt att ta sig fram. Men om du vill se hur naturen kan se ut när den i stort sett är opåverkad av skogsbruk, är Stora Rävsvik stället för dig. Här kommer du att mötas av en skog som är snårig och vild men full av liv i alla dess former.

Naturen

Skogen består av både barr- och lövträd, mest gran och björk. Här växer även asp, rönn och ek och i de blötare områdena växer klibbal och ask. På marken finns ett stort antal växter som trivs i den fuktiga skogen som gullpudra, rankstarr och dvärghäxört liksom buskarna hassel och havtorn. Tidigt på våren blommar blåsipporna och tibasten slår ut med sina små rosa blommor. Här lever också mängder av insekter och fåglar, bland annat den mindre hackspetten. Det finns gott om vildsvin i området som bökar på jakt efter rötter och andra godsaker i marken.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld,
  • cykla eller rida,
  • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
  • skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, markeringar eller permanent snitsla spår,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2009

Areal: 13 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen