Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Rävsvik – snårig och vild men full av liv 

I Stora Rävsvik möts du av en tät och vildvuxen skog som är svår att ta sig fram i. I alla fall för oss människor. Vildsvin och myggor stortrivs däremot i den snåriga skogen!

Grenar kors och tvärs över bilden, en mindre hackspett sitter på undersidan av en gren. Foto: Mårten Brglind

Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Skogen är tät och rejält blöt. Utan anlagda stigar att gå på är det också svårt att ta sig fram. Men om du vill se hur naturen kan se ut när den i stort sett är opåverkad av skogsbruk, är Stora Rävsvik stället för dig. Här kommer du att mötas av en skog som är snårig och vild men full av liv i alla dess former.

Naturen

Skogen består av både barr- och lövträd, mest gran och björk. Här växer även asp, rönn och ek och i de blötare områdena växer klibbal och ask. På marken finns ett stort antal växter som trivs i den fuktiga skogen som gullpudra, rankstarr och dvärghäxört liksom buskarna hassel och havtorn. Tidigt på våren blommar blåsipporna och tibasten slår ut med sina små rosa blommor. Här lever också mängder av insekter och fåglar, bland annat den mindre hackspetten. Det finns gott om vildsvin i området som bökar på jakt efter rötter och andra godsaker i marken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • göra upp eld,
  • cykla eller rida,
  • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
  • skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, markeringar eller permanent snitsla spår,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2009

Areal: 13 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Stora Rävsvik ligger 13 kilometer söder om Arboga. Kör från den stora rondellen i Arboga mot skylt "E18 V/E20 V" mot Örebro. Sväng av vid skylt "Västermo". Kör 3 kilometer. Sväng höger vid skylt "Sickelsjö 5". Kör 7 kilometer. Sväng sedan vänster vid skylt ”Hästnäs 7”. Kör cirka 5 kilometer mot Hästnäs. Reservatet ligger ett par hundra meter in i skogen på höger sida om vägen. Det finns ingen parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss