Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grisnäs – ett omväxlande naturområde

Grisnäs är ett trevligt skogsområde där många olika miljöer samsas. Här kan du uppleva porlande bäckar, ljusa lövskogar och mörkare barrskog. Ta med svampkorgen om du gör ett besök på hösten!

En skog med blåbär och stora granar

Äldre barrskog i Grisnäs. Foto: Kristina Hanson

Friluftsliv

I Grisnäs skiftar marken mellan torra hällmarker och blöta myrar. Här finns flera stigar och gamla färdvägar som kan hjälpa dig att ta dig fram i området. Vill du uppleva hela området och vika av från trampade leder rekommenderas stövlar eller kängor.

Reservatet är fint att besöka året om. På våren kan du njuta av blåsippor och fågelsång i ljusa lövskogar och till hösten lockar svamp och bär för den intresserade.

Grisnäs är ett naturreservat som har bildats helt på markägarnas initiativ. I generationer har markägarna vårdat skogens naturvärden och är stolta över att området nu blir känt och tillgängligt för allmänheten.

Naturen

I barrskogen kan du hitta orkidén knärot och de båda svamparna ullticka och tallticka. Här och var öppnar sig skogen i steniga gläntor med åldrande aspar och skogskärr med blänkande vatten. Mosstuvorna övergår till tunna täcken av lavar på de högre liggande hällmarkerna. Här är det de gamla tallarna och granarna som är mest iögonfallande. Vandrar du mot de södra delarna av naturreservatet kommer du snart märka att skogen blir fuktigare och den tydliga lukten av skvattram avslöjar att du närmar dig myrmarker.

Här och var i området finns rikligt med blåsippa, orkidéer, olvon, tibast och brakved. Sådana växter trivs här bland annat för att det i marken finns kalk och andra liknande mineraler.

I naturreservatet finns två bäckar. Den bäck som ligger i den norra delen har en fint utvecklad meandring, det vill säga att den slingrar sig fram genom skogen. Här och var kantas bäcken bland annat av hassel och växterna brudborste och vänderot trivs. Den södra bäcken rinner delvis, genom lövskog där det bland annat växer lind, något som är ovanligt i trakten.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan, berghällar, block eller motsvarande,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter, mossor, svampar eller lavar med undantag för matsvamp och bär,
  • medföra okopplad hund,
  • framföra motordrivet fordon.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2019

Areal: 52 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Grisnäs ligger öster om Hedströmmen, cirka 6 kilometer (fågelvägen) söder om Skinnskattebergs kyrka. Från Skinnskatteberg åk längs väg 233 i riktning mot Surahammar. Följ därefter vägvisaren mot Uttersberg och Köping. Efter cirka 3 kilometer svänger du in till höger, in på grusväg mot Laggarbo. Denna väg följer du i ytterligare 3,3 kilometer, förbi Laggartorp och gården Åmestbo, fram till parkeringsplatsen vid naturreservatets nordvästra hörn.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss