Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sandskogsbacken – lövskog med vätteros och myskbock 

I Sandskogsbacken kommer du till en tät lövskog med mycket växter. Under våren är det sagolikt att vandra omkring under trädens grönska och titta på vårblommorna och lyssna till fågelsången. Här kan du också se den ovanliga växten vätteros och skalbaggen myskbock.

Grusväg som går rakt genom en lövskog.

Skogsvägen som går genom Sandskogsbacken. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

På våren kan du njuta av doften från liljekonvaljer som breder ut sig i stora mattor på marken. Det finns även gott om andra blommor här, du kan bland annat se vätterosen som är ovanlig i länet. Här kan du gå omkring bland gamla ekar, höga aspar och hasselsnår. Det finns inga stigar här så du får upptäcka den täta skogen på egen hand. Genom en del av området passerar en skogsväg som leder vidare till naturreservatet Slottsholmen. Sandskogsbacken ligger nära väg E20 men backens många träd dämpar bruset bra från den ström av fordon som passerar.

Naturen

Förr i tiden betade traktens kor i Sandskogsbacken men betesmarken har sedan länge vuxit igen och blivit en grönskande lövskog. Här växer grova ekar, höga aspar och buskar av hassel. Många insekter och fåglar trivs i området. Bland annat kan du se fågeln grönsångare och den sällsynta skalbaggen myskbock här. Myskbocken blir mer och mer ovanlig i Sverige eftersom gamla sälgar, som är skalbaggens favoritträd, ofta huggs ner.

I naturreservatet finns en förkastningsbrant, en förskjutning i ett berg som kommit till när berget rört på sig, som gör att grundvattnet rinner över branten. Det gör att många olika växter trivs i området. Du kan bland annat se lungört, nunneört, strutbräken och vätteros. Vätteros saknar det gröna färgämnet klorofyll och blommar tidigt på våren. Den lever som en parasit på rötterna hos hassel eller andra lövträd och är ovanlig i Västmanland.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • tälta,
 • rida eller cykla annat än på befintlig brukningsväg,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 • samla in ryggradslösa djur (evertebrater),
 • snitsla spår eller anordna orienteringskontroll.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 1960

Areal: 12 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Sandskogsbacken ligger 500 meter väster om Kungsör. Kör från Kungsgatan i centrala Kungsör på väg 250 mot väg E20. Sväng höger 300 meter innan E20, där en kraftledning korsar vägen. Härifrån är det 400 meter till en informationstavla som står vid reservatsgränsen.

Om du kommer med bil: Fortsätt förbi den första informationsskylten. Efter cirka 350 meter kan du parkera bilen vid en liten vändplan i reservatets norra del.

Från parkeringen kan du gå på den lilla åkervägen i cirka 1 kilometer, då når du fram till naturreservatet Slottsholmen.

Slottsholmen naturreservat

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss