Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ljusberget – gammeltallarnas skog 

På Ljusberget känns det som om tiden stått stilla. I större delen av området har inget omfattande skogsbruk gjorts på årtionden, eller kanske till och med århundraden? De urgamla gigantiska tallarna skvallrar om hur träd som tillåts bli gamla kan se ut. Det här är stället för dig som vill se natur som annars är ovanlig i Västmanland.

Många runda stenar ligger på marken med skog bakom.

Torr tallskog på höjderna av Ljusberget. Foto: Mårten Berglind

Friluftsliv

Naturen i området är sevärd och ovanlig i vårt län. Här blir kontrasterna tydliga mellan de skogar som är vanligast, de som är planterade och skötta för att i första hand producera virke, och den vilda gammelskogen. Naturreservatet saknar markerade stigar och leder och de skogsvägar som leder fram är inte öppna för biltrafik. Du som besökare får ta en längre promenad för att komma hit, men du kan vara säker på att få se natur som inte finns på så många andra platser i länet.

Naturen

Vid Ljusberget finns allt ifrån knastertorra, glesa skogar på hällmarker till slutna, mörka och fuktiga granskogar. Uppe på berget är det torrt och träden är knotiga och låga. På sluttningarna övergår bergets gråaktiga lavmattor i böljande mörkgröna mossmattor. Större delen av skogen är gammal och har ett stort inslag av äldre träd, stående och liggande döda träd och här finns arter som bara påträffas i skogar där inget modernt skogsbruk bedrivs.

Ljusberget är hemvist för många hotade och sällsynta insekter, som framförallt trivs i den glesa tallskogen på hällmarkerna. De flesta insekterna är beroende av äldre levande träd med håligheter, levande träd med döda delar eller liggande och stående döda träd och träddelar. Några exempel är barrpraktbaggen som kan bli nästan två centimeter lång och den långbenta skalbaggen utan svenskt namn, Ptinus podolicus, som lever i ihåliga träd.

Förutom insekterna finns här andra arter som inte trivs i dagens hårt brukade skogslandskap. Till dessa hör garnlav och kortskaftad ärgspik, två arter som historiskt sett varit ganska vanliga. De håller snabbt på att bli ovanliga på grund av att de inte klarar den stora omställningen i miljön som en kalhuggning av skogen innebär.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2015

Areal: 30 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bergby, Boberget, Ljusberget och Tjuvberget, dessa fyra naturreservat ligger 2 mil norr om Sala. Kör från rondellen vid Lärkans sportcenter i Sala. Följ skylt "Saladamm". Kör cirka 900 meter på Silvermyntsgatan. Sväng vänster vid skylt "Saladamm" och kör över järnvägen. Kör 22 kilometer så ligger reservaten ett par hundra meter in i skogen på höger sida av vägen. Reservaten har ingen parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss