Lappland – rofylld vildmark 

Om du vill uppleva rofull vildmark, lång bort från buller, trafik och stress ska du åka till Lappland. Du behöver inte åka så långt som till norra Sverige, för naturreservatet Lappland ligger nämligen strax öster om Skinnskatteberg. Här kan du njuta av så gott som orörd vildmark med vidsträckta myrar och gles tallskog.

Fötter med kängor, en liten sjö, några träd.

Vila vid Hovtjärn. Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Vid en av parkeringarna längs vägen finns det en stig som leder fram till den lilla sjön Hovtjärn. Vid strandkanten finns ett vindskydd och en eldstad där du kan sätta dig ner för att fika och titta ut över tjärnen. Utsikten är vacker och här du får en chans att andas in stillheten och bara vara för en stund.

Stora delar av reservatet är orört och utan stigar och därför kan du få en känsla av en riktig vildmark. Lappland är perfekt för längdskidåkning när det finns snö på vintern. Att sakta glida fram på skidor över de vidsträckta myrarna är en härlig naturupplevelse.

Naturen

När inlandsisen smälte stod havet cirka 30 meter över det här området. Vågorna och strömmarna i vattnet slipade klipporna alldeles släta och sköljde samtidigt bort all jord och småsten från hällarna. Det är därför det är så tunt jordlager i det här området och på vissa ställen nästan ingen jord alls. De växter som trivs i den här kala och sparsamma miljön är arter som i vanliga fall lever längre norrut i Sverige, som dvärgbjörk, mossviol och tuvsäv. Ibland går det att hitta den sällsynta klockljungen, som annars är väldigt ovanlig så här långt söderut. Passa även på att spana efter några av de fåglar som finns i området. Här trivs till exempel orrar, tranor och tjädrar.

Det som är så unikt för Lappland är dess så kallade mosaik av myrar. Det innebär att det finns många, små våtmarker som bildar ett slags växlande mönster över hela området.

I den östra delen av Lappland har planerade naturvårdsbränningar genomförts år 2014 och år 2016. Det har gjort att skogen har blivit öppnare och ljusare än innan.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon annat än på allmän väg,
 • tälta,
 • föra cykel annat än på allmän väg eller befintliga skogsbilvägar,
 • rida annat än på allmän väg eller befintliga skogsbilvägar,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • göra upp eld annat än på anvisad rastplats,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • snitsla spår,
 • anordna motortävling eller skyttetävling,
 • anordna orienteringstävling eller träning därför.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 1996

Areal: 969 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen