Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lappland – rofylld vildmark 

Om du vill uppleva rofull vildmark, lång bort från buller, trafik och stress ska du åka till Lappland. Du behöver inte åka så långt som till norra Sverige, för naturreservatet Lappland ligger nämligen strax öster om Skinnskatteberg. Här kan du njuta av så gott som orörd vildmark med vidsträckta myrar och gles tallskog.

Två fötter med kängor vid en liten sjö med några träd med tunna stammar.

Vila vid Hovtjärn. Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Större delen av reservatet är tämligen orört och saknar anlagda stigar, men tar du dig bara en liten bit bort från den vältrafikerade väg 233 kan du här få uppleva en riktig vildmark.

Från parkeringen utmed vägen 233 kan du till exempel följa den stig som tar dig fram till Håvtjärnen, en mindre sjö i norra delen av naturreservatet. Vid sjöns östra strandkant finns ett vindskydd med eldstad. Här kan du slå dig ner för att fika och njuta av utsikten. Här får du en chans att andas in stillheten och bara vara för en stund.

En längre bit av vandringsleden mellan Kolarbyn och Färna tar dig igenom reservatets södra del. Vid Bladtjärnen finns ett vindskydd med eldstad. Strax öster om Bladtjärnen går leden genom några områden med brända och sotiga trädstammar. Ett resultat av att skogen här har brunnit. Bränderna är ett resultat av planerade naturvårdsbränningar genomförda åren 2014, 2016 och 2023. Längs med den här delen av leden finns också ett antal informationsskyltar som berättar mer om varför bränningar genomförs.

Vintertid är Lappland perfekt för längdskidåkning. Att sakta glida fram på skidor över de vidsträckta och snötäckta myrarna är en härlig naturupplevelse.

Naturen

Naturen i reservatet kan enklast beskrivas som en blandning av blöta myrar och mer eller mindre torra skogsmarker där framför allt tall växer. I Lappland trivs växter som normalt är vanligare längre norrut i Sverige så som dvärgbjörk, mossviol och tuvsäv. Här finns också den hos oss sällsynta klockljungen, som annars har sin huvudutbredning i sydvästra Sverige.

I området trivs skogshöns och det är inte ovanligt att stöta på tjädern på sina vandringar. Ute på myrarna trivs bland annat trana och grönbena. Från början av maj till början av juli hör gökens ropande till områdets karaktärsljud. Samma gäller för nattskärran som kan höras nattetid under samma tid.

På senare år har här gjorts en del intressanta fynd av ovanligare skalbaggar. Till exempel har på nyligen döda tallar i de naturvårdseldade områdena nyligen hittats smal skuggbagge och tallstumpbagge. Båda är rödlistade och ovanliga i Sverige.

För er som tycker om att plocka bär och svamp har området mycket att erbjuda. På de naturvårdsbrända ytorna är det till exempel lätt att hitta svamp och lingon förekommer rikligt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon annat än på allmän väg,
 • tälta,
 • föra cykel annat än på allmän väg eller befintliga skogsbilvägar,
 • rida annat än på allmän väg eller befintliga skogsbilvägar,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • göra upp eld annat än på anvisad rastplats,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • snitsla spår,
 • anordna motortävling eller skyttetävling,
 • anordna orienteringstävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 1996

Areal: 969 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Lappland ligger cirka 5 kilometer öster om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Västerås. Efter 6 km finns en parkering med en reservatsskylt på höger sida av vägen. Där finns en informationstavla.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss