Komossen – liten myr med en tvåbent tall

Komossen är en liten myr. Här växer olika sorters mossor och gamla tallar. Du som vill ge dig ut i de blöta markerna har goda chanser att se och höra olika fåglar.

Två kepsliknande svampar växer på en stubbe med ojämn snittyta.

Komossen är en myr med små områden av fast mark. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Från informationstavlan vid vägen finns en liten stig. Den tar dig fram till den bäck som går längs med reservatets östra gräns. Härifrån är det lite svårare att ta sig fram. Vill du inte riskera att bli blöt om fötterna, då är stövlar ett måste. I områdets sydligaste del finns den så kallade “tvåbenta tallen”. Det är två tallar som på fyra meters höjd har vuxit ihop till en.

Naturen

Komossen är en myr med små områden av fast mark. Här växer tuvsäv, blåtåtel och olika slags vitmossor, till exempel hedvitmossa som här har sin östligaste utbredning i Sverige. I Komossen växer mest tall och vissa är över 250 år gamla. Sena sommarkvällar har du goda chanser att höra fågeln nattskärrans spinnande läte.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • cykla,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga och samla in ryggradslösa djur (evertebrater).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 1946 och utvidgat 1985

Areal: 17 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Text

Hitta hit

Komossen ligger cirka 12 kilometer nordost om Norberg. Kör cirka 10 kilometer på väg 68 från Norberg mot Gävle/Avesta. Efter korsningen med skylt "Olofsfors och Andersbenning" kör knappt 1 kilometer och sväng höger. Kör cirka 4 kilometer. Reservatet ligger på höger sida av vägen. Det finns ingen parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss