Komossen – liten myr med en tvåbent tall

Komossen är en liten myr. Här växer olika sorters mossor och gamla tallar. Du som vill ge dig ut i de blöta markerna har goda chanser att se och höra olika fåglar.

En stubbe med två svampar som växer på stubben.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Från informationstavlan vid vägen finns en liten stig. Den tar dig fram till den bäck som går längs med reservatets östra gräns. Härifrån är det lite svårare att ta sig fram. Vill du inte riskera att bli blöt om fötterna, då är stövlar ett måste. I områdets sydligaste del finns den så kallade “tvåbenta tallen”. Det är två tallar som på fyra meters höjd har vuxit ihop till en.

Naturen

Komossen är en myr med små områden av fast mark. Här växer tuvsäv, blåtåtel och olika slags vitmossor, till exempel hedvitmossa som här har sin östligaste utbredning i Sverige. I Komossen växer mest tall och vissa är över 250 år gamla. Sena sommarkvällar har du goda chanser att höra fågeln nattskärrans spinnande läte.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • cykla,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga och samla in ryggradslösa djur (evertebrater).

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 1946 och utvidgat 1985

Areal: 17 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen