Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Givorna – mycket växtlighet och ett gammalt kalkbrott

Det lilla naturreservatet med mycket växtlighet. För dig som är intresserad av växter finns många olika sorters blommor och buskar i området. Givorna består av två bergsbranter och mellan dessa finns en bäckravin. Här finns också två gamla nedlagda stenbrott.

Skog, snåriga buskar, ett träd.

Frodig växtlighet i naturreservatet. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

I den norra delen av Givorna finns två gamla stenbrott. Dessa är kvar efter den kalkbrytning som tidigare gjordes i området. Det finns en stig som går genom skogen och som på vissa delar kan vara svår att ta sig fram på. Det är bra att ha grova kängor eller stövlar på fötterna vid ett besök här. Spångarna kan vara väldigt hala när det är blött. På ett ställe vid stigen finns en källa med klart vatten. Du kan dricka vattnet, men du gör det på egen risk. Om du söker dig bort från stigen och tar dig upp på hällarna i Givornas norra del får du en fin utsikt över Bålsjön. Här kan du slå dig ner på berget och njuta av utsikten, kom ihåg att ta med dig fika!

Naturen

Givorna bjuder på frodig växtlighet med många arter. Här trivs bland annat ormbär, hägg och skogstry. Du kan hitta växter som grönkulla och nattviol, men det finns också blåbär och smultron. Svampen krusbärsticka, som är ovanlig i länet, har hittats i reservatet.

På toppen av Gyvberget växer tall på hällmarken, men i övriga delar av reservatet finns både gran, gråal och våtmarker med björk. I bäckravinen finns en skog av hassel och bland de täta hasselbuskarna kan du njuta av blommande vit- och blåsippor på våren.

Det finns även gott om fåglar i området, du kan bland annat se och höra trädpiplärka, svarthätta och större hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • göra ingrepp i mark och växtlighet, inklusive blomplockning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 1963

Areal: 2 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Det kan vara svårt att hitta till Givorna, eftersom det finns många små grusvägar i området. Det kan även vara svårt att åka dit under vintern beroende på hur mycket snö det finns.

Givorna ligger 5 kilometer nordöst om Norberg. Kör väg 270/69 mot Hedemora. Kör 2 kilometer. Sväng höger vid skylt "Gruvmuseum" och "Folkets park". Sväng sen direkt vänster vid skylt "Kallmorberget 3". Kör cirka 2,5 kilometer sväng vänster in på Svartbergsvägen. Kör cirka 750 meter och sväng vänster där Svartbergsvägen korsar den gamla järnvägen. Kör mot Bålsjöberg. Efter cirka 320 meter (cirka 100 meter innan vägen gör en 90 graders böj) sväng höger in på en mindre skogsbilväg. Kör cirka 500 meter så kommer du fram till en parkering på vänster sida.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss