Givorna – mycket växtlighet och ett gammalt kalkbrott

Det lilla naturreservatet med mycket växtlighet. För dig som är intresserad av växter finns många olika sorters blommor och buskar i området. Givorna består av två bergsbranter och mellan dessa finns en bäckravin. Här finns också två gamla nedlagda stenbrott.

Skog, snåriga buskar, ett träd.

Frodig växtlighet i naturreservatet. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

I den norra delen av Givorna finns två gamla stenbrott. Dessa är kvar efter den kalkbrytning som tidigare gjordes i området. Det finns en stig som går genom skogen och som på vissa delar kan vara svår att ta sig fram på. Det är bra att ha grova kängor eller stövlar på fötterna vid ett besök här. Spångarna kan vara väldigt hala när det är blött. På ett ställe vid stigen finns en källa med klart vatten. Du kan dricka vattnet, men du gör det på egen risk. Om du söker dig bort från stigen och tar dig upp på hällarna i Givornas norra del får du en fin utsikt över Bålsjön. Här kan du slå dig ner på berget och njuta av utsikten, kom ihåg att ta med dig fika!

Naturen

Givorna bjuder på frodig växtlighet med många arter. Här trivs bland annat ormbär, hägg och skogstry. Du kan hitta växter som grönkulla och nattviol, men det finns också blåbär och smultron. Svampen krusbärsticka, som är ovanlig i länet, har hittats i reservatet.

På toppen av Gyvberget växer tall på hällmarken, men i övriga delar av reservatet finns både gran, gråal och våtmarker med björk. I bäckravinen finns en skog av hassel och bland de täta hasselbuskarna kan du njuta av blommande vit- och blåsippor på våren.

Det finns även gott om fåglar i området, du kan bland annat se och höra trädpiplärka, svarthätta och större hackspett.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • göra ingrepp i mark och växtlighet, inklusive blomplockning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 1963

Areal: 2 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen