Jättåsarna – vacker natur och historisk gruvmiljö   

Jättåsarna bjuder på vacker natur och en historisk gruvmiljö. Här kan du se spår av gruvhål, slagghögar och kalkbrott. Ovanliga växter och svampar trivs här eftersom det finns mycket kalk i marken. Jättåsarna är också ett av länets högsta berg.

Blåbärsbuske i närbild.

Blåbär är vanligt i Jättåsarna. Foto: Ylva Norén

Friluftsliv

Här finns både vacker natur och spår efter gruvdriften som började här redan på 1300-talet. På flera ställen kan du se gruvhål, slagghögar, husgrunder, kalkbrott, stensatta vägar och andra lämningar efter det tunga arbetet med att framställa järn. Här finns även gott om blåbär och vanliga matsvampar. Toppen av Jättåsarna är ett av länets högsta berg med sina 231 meter över havet. Vandra gärna runt i Jättåsarna på Bruksleden som går genom reservatet. Bruksleden slingrar sig även vidare genom naturreservatet Svartberget, som ligger granne med Jättåsarna.

Naturen

Naturen är omväxlande med skogar, kärr, berg och bergsbranter. Det finns mycket kalk och andra mineraler i marken vilket gör att ovanliga växter, mossor och svampar trivs här, till exempel sammetstaggsvamp, kruskalkmossa och violgubbe. Även vanligare svampar och växter gillar kalk, som rödgul trumpetsvamp och blåsippa. Skogen består mest av barrträd med inslag av björk och andra lövträd. Här finns också gamla lärkträd, som planterades i området för att kunna användas i gruvgångarna. Lärk är motstånds-kraftigt mot rötsvampsangrepp och användes därför nere i de fuktiga gruvorna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller andra fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att plocka örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • medföra okopplad hund,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Fagersta

Skyddat år: 2012

Areal: 66 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Jättåsarna ligger 2 kilometer sydväst om Fagersta. Kör från Fagersta på väg 68 mot Örebro. Kör cirka 3 kilometer. Sväng höger vid skylt "66" och "Ludvika". Sväng höger nästan direkt, vid skylt "Hedkärra 1" och mot golfbanan. Kör cirka 1,9 kilometer och sväng höger. Mitt emot ridskolan ligger naturreservatet Svartberget, som har parkering på vänster sida. Fortsätt cirka 500 meter så kommer du till Jättåsarna som har en parkering på höger sida av vägen.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss