Mörkrets backe – vårblommor bland gamla ekar och lindar

Det som förr var en öppen ekhage med betande djur, är idag en grönskande skog i åkerlandskapet i Kungs Barkarö. Grova ekar och lindar reser sig mot himlen och bildar skuggande gröna tak över marken. På våren blommar många av vackra vårblommor här.

Närbild på en trädstam med en vit stjärna och ett vitt band är målat på.

Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Mörkrets backe upplever du bäst tidigt på våren när blåsippor, vitsippor, vårlökar och flera andra tidigt blommande växter brer ut sig och lyser upp marken med sina blå, gula och vita nyanser. Skogen är tät, så när trädens löv spricker ut läggs marken i skugga. Här och var står gamla grova trädstammar från den tid då hagen var mer öppen än den är idag. Det finns stigar i området, men de är inte markerade, så här får du vandra runt på egen hand.

I skogen finns öppna gläntor där du kan sitta och njuta av din matsäck. Kanske får du höra humlornas surrande när de ivrigt flyger från en lindblomma till en annan. Vill du sitta lite mer öppet kan du välja en skogsbacke där naturminnesmärkta ekar reser sig mot himlen. Namnet Mörkrets backe kommer troligtvis från den tid då det var en så kallad galgbacke, en plats där dödsdömda brottslingar avrättades.

Naturen

De träd som är vanligast här är grova ekar och lindar. På marken ligger döda träd i olika stadier av nedbrytning. De döda träden är viktiga för allt ifrån lavar, mossor och svampar till fåglar och insekter som hittar sin mat- och boplats i de döda träden. Trubbtandad lövknäppare och den vackra grönskimrande lindfläckbocken är några av de ovanliga skalbaggar som trivs i Mörkrets backe. Även den mycket sällsynta lindbarkbaggen lever här och den finns bara på några få ställen i Mälardalen.

I naturreservatet växer många olika växter och en av dessa är väldigt ovanlig. Här kan du se lundvårlök, som här har sin enda kända växtplats i Västmanland. Du kan även hitta växter som blommar på försommaren, bland annat gökärt, skogsvicker och lundarv. I områdets mitt är naturen ganska öppen och här trivs växter som gul fetknopp, kärleksört och styvmorsviol.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
 • tälta,
 • rida eller cykla,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar,
 • samla in ryggradslösa djur (evertebrater),
 • snitsla spår eller anordna orienteringskontroll.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Kungsör

Skyddat år: 1960

Areal: 6 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Mörkrets backe ligger 2,5 kilometer nordväst om Kungsör. Kör på Kungsgatan i Kungsör. Kör på väg 250 mot Fagersta/Köping. Kör över Arbogaån och järnvägsövergången. Kör cirka 1,5 kilometer. Sväng vänster in på en grusväg. Kör 700 meter så kommer du fram till en informationsskylt och parkering. Från parkeringen är det ungefär 100 meter fram till reservatet som ligger på vänster sida av vägen.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss