Klackberg – spår av ett spännande gruvområde 

Ett område fyllt med spåren från ett flera hundra år gammalt bergsbruk, omgivet av vacker natur. Följ någon av de slingrande stigarna och trapporna eller promenera i en tunnel rakt genom berget. På en del ställen finns djupa gruvhål att titta ner i och på andra ställen finns fina utsiktsplatser.

Ett vattenfyllt gruvhål där en rund tornliknande byggnad speglas i vattenytan.

Ett gammalt gruvhål i Klackberg som fyllts med regnvatten. Foto: Ulla-Britt Ljung

Friluftsliv

I Klackberg har malm och kalk brutits ända sedan medeltiden. Tack vare att området är så välbevarat är det idag möjligt att få en inblick i hur arbetet kunde se ut förr i tiden. Här kan du gå runt bland olika historiska lämningar och lära dig mer om gruvdriftens historia. Du får även lära dig lite om människorna som arbetade här och vilka växter och djur som lever här idag. Ett tips är att besöka den Blå Grottan! Trots sitt namn är det ingen grotta, utan öppningen till en tunnel som ledde in i  Granrotsgruvan. Idag är tunneln delvis raserad, namnet Blå grottan kommer från det intensivt blåa vatten som än idag strömmar ut ur öppningen.

Naturen

I området finns mycket kalk i marken. Växter som blåsippa, tibast, trolldruva och många orkidéer gillar kalk och trivs därför extra bra i området. Här kan du till exempel få syn på den sällsynta orkidén röd skogslilja och den lilla ormbunken murruta, som bara växer i sprickor på kalkstensblock. Här växer också kattfot och sandviol. Skogen består av lövträd och buskar. I lövskogen finns det gott om fåglar att få syn på eller lyssna till. Rödhake, rödvingetrast och gröngöling är några exempel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon (undantag Flänganvägen och parkeringen),
  • göra åverkan på skogen, ris-, ört- eller markvegetationen,
  • cykla eller rida annat än på befintliga vägar och stigar,
  • medvetet störa djurlivet,
  • göra upp öppen eld,
  • anordna större organiserad verksamhet utan samråd med reservatsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Norberg

Skyddat år: 2008

Areal: 20 hektar

Förvaltare: Norbergs kommun

Hitta hit

Bruksleden går genom naturreservatet.

Klackberg ligger 1,5 kilometer väster om Norberg. Kör från Norberg centrum på väg 68 mot Örebro. Sväng höger vid skylt ”Klackberg 2” och ”Gruvmiljö 2”. Kör cirka 1,7 kilometer. Sväng vänster vid skylt ”Gruvmiljö” och ”Ekomuseum” samt skylt för skidbacke. Parkeringen dyker snart upp.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss