Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utterdalen – vattendrag, våtmarker och barrskog

Utterdalen bjuder på branta bergväggar och stora stenblock, gammal orörd skog och grönskimrande mjuk mossa. Längs dalgången rinner Utterdalsbäcken fram. Vattnet och den fuktiga miljön gör att många ovanliga arter trivs här. Här kan du utforska området på egen hand eller följa den gamla kyrkvägen.

Skog och stenblock.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Här kan du vandra cirka en kilometer längs den gamla kyrkvägen som går genom naturreservatet. Stigen börjar vid parkeringen. Stigen användes förr av de som bodde i området för att ta sig till och från kyrkan i Gunnilbo. Längs stigen hittar du ”Fjärsman” som är ett stort stenblock. Det sägs att en död man hittades här en gång. För att få lycka och tur, skulle de som passerade förbi lägga kvistar och stenar på den stora stenen. Naturreservatet är perfekt att ströva runt i och utforska den orörda naturen med stupande bergväggar och vattendrag. Många matsvampar trivs här, så ta med svampkorgen om du kommer hit på hösten! Det finns inga rastplatser, men gott om mysiga gläntor med stenar och kullfallna träd där det passar att ta en fikapaus.

Naturen

I området finns gammal barrskog där mossan breder ur sig som mjuka mattor. Längs med dalgången rinner Utterdalsbäcken och den fuktiga miljön gör att det finns en frodig växtlighet med många olika arter. Du kan bland annat hitta missne, slåtterblomma och den lilla spröda blomman linnea. Här finns många ovanliga mossor och svampar, ett par exempel är stubbtrådmossa och dunmossa. Det finns gott om stående och liggande döda träd i olika stadier av nedbrytning. De innehåller ett myller av liv, allt från lavar och
svampar till insekter. Många fåglar trivs i området, bland annat kan du se spillkråka,
tjäder och olika mesar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg och vändplan,
 • utöva bergsklättring,
 • tälta,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • cykla,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär,
 • fånga, döda eller bortföra djur, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras,
 • göra upp eld,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2010

Areal: 44 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Utterdalen ligger 13 kilometer sydost om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Västerås. Kör cirka 9 kilometer. Sväng höger mot skylt "Kungsör och Kolsva". Följ väg 250 mot Kolsva i cirka 2,5 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Färna herrgård". Åk 900 meter. Sväng höger in på en skogsbilväg. Åk cirka 1,4 kilometer och sväng vänster, ut över åkermarken. Följ vägen 800 meter så kommer du till en parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss