Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Landsberget - kanjon, grottor och storslagen vy

Landsberget är ett välbesökt naturområde söder om Fagersta. Här kan du vandra längs Bruksleden, njuta av härliga vyer, leta spår efter inlandsisen och söka sällsynta växter och mossor.

En höjd med utsikt över skog. Långt bort anas en sjö. Himlen är blå med bomullsliknande moln.

Åmänningen sedd från Landsberget. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Området är ett populärt utflyktsmål som erbjuder ett dramatiskt landskap, gamla djupa skogar och inte minst en vidsträckt utsikt över sjön Åmänningen och dess omgivande skogslandskap. Flera stigar och leder går genom området, bland annat en krävande stig upp till toppen av Norra Landsberget. Bruksleden genomkorsar även en stor del av naturreservatet. Den del av Bruksleden som går genom Landsberget utgör en del i den så kallade Landsbergstriangeln. Det är en cirka 16 kilometer lång vandringsled som också går igenom naturreservatet Trummelsbergsskogen.

I reservatets södra del finns en bergvägg och några större stenblock där sportklättring är tillåten. Området har också spår från efter istiden. Du kan till exempel se klapperstensfält och grottor som bildats av stora flyttblock.

Natur

På Landsberget är naturen omväxlande. Här finns gamla barrskogar, höglänta hällmarkstallskogar, blockrika marker, bergsbranter, kalkrika granskogar och rika kärrmiljöer. Här går det att hitta många ovanliga arter som trivs i naturreservatets skiftande miljöer. På fuktiga bergväggar växer många ovanliga mossor, till exempel den nordliga arten lapptrattmossa och i fuktiga klippskrevor lysmossa. På några få platser i reservatet, till exempel i den nordöstra slänten, finns områden där marken är särskilt kalkrik. I dessa områden kan du hitta ovanliga svampar, till exempel flera olika arter av taggsvampar.

På Hytthällarnas höglänta tallhällmarker kan du med lite tur se tjäder, vår största skogshönsfågel. På Landsberget finns också en av länets få växtplatser för den sällsynta växten ryl. Rylens blad påminner om de blad som sitter på det betydligt vanligare lingonet och kan därför vara svår att hitta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och stenblock,
 • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, gräva upp eller skada svampar, lavar, mossor, örter eller andra växter, med undantag för plockning av enstaka exemplar av icke fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för enstaka individer för artbestämning,
 • framföra motordrivet fordon och släp annat än på befintlig väg eller parkeringsplats,
 • tälta eller ställa upp husbil, husvagn eller annat fordon mer än två dygn.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår,
 • använda området, med undantag för vägar och vandringsleder, för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande där deltagarantalet överstiger 200 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Fagersta

Skyddat år: 2023

Areal: 146 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Från Fagersta följ riksväg 66 i riktning mot Västerås. Efter cirka 1 mil följ skyltning mot Landsberget. Vid Landsberget finns två parkeringsplatser. Den södra ligger cirka 400 meter och den norra cirka 1 400 meter från riksväg 66.

Från parkeringsplatserna kan du följa vältrampade stigar in i naturreservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss