Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rörbosjön – tofsvipor, gulärlor och ängspiplärkor

I Rörbosjön och området runt omkring trivs mängder av olika fåglar. Det finns inga iordninggjorda stigar i området, men du har fin överblick ut över sjön och fågellivet från intilliggande besöksplatsen på sjöns östra sida.

Blöta strandängar med en större gård i bakgrunden

Rörbosjön. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Området utgör en del i det så kallade Svartåområdet som är känt för sitt rika fågelliv. Sjön överblickas lättast från utsiktsplattformen vid besöksplatsen som ligger på sjöns östra sida. Här finns även ett större vindskydd och picknickbord där du kan äta din matsäck.

Från besöksplatsen når du även det intilliggande naturreservatet Östringby. En vandringsstig leder dig in i skogen.

Naturen

Reservatet utgörs till största delen av Rörbosjön med intilliggande strandängar och delar av Ersbomossen, som ligger söder om sjön. Här trivs mängder av olika fåglar! Tofsvipa, gulärla och ängspiplärka är vanliga i området. Många sångsvanar och änder rastar i sjön under våren. Trana häckar med några par och kornknarrens läte kan höras från strandängarna under ljusa sommarkvällar. Här häckar även något enstaka par av rödbena och på senare år har även den sällsynta ängshöken visat sig i området.

Du kan även få se svarttärna i Rörbosjön. Tidigare brukade de häcka här, men numera så är de en tillfällig, men regelbunden besökare från häckningsplatserna vid närliggande Fläcksjön.

Fåglarna är färre under vintern, men ibland håller någon varfågel vinterrevir i området och hökuggla har noterats vid ett flertal tillfällen. Gör du ett besök på Ersbomossen kanske du kan få se både orre och järpe.

På Ersbomossen kan du även finna väddnätfjärilen vars larver lever på ängsväddens blad. Fjärilen flyger i juni, medan larverna och dess spinn främst hittas i augusti och september. På ett av områdets jakttorn finns en liten förekomst av den i länet sällsynta ladlaven.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller
  fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller
  andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke
  fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för
  enstaka individer för artbestämning,
 • framföra och ställa upp motordrivet fordon annat än på befintlig
  väg eller parkeringsplats,
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på Rörbosjön,
 • tälta eller ställa upp motorfordon eller husvagn under längre tid
  än ett dygn,
 • medföra okopplad hund.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2021

Areal: 189 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Rörbosjön ligger utmed vägen mellan Skultuna och Västerfärnebo, cirka 4 kilometer sydväst om Fläckebo kyrka. Från Skultuna kör norrut, förbi Svanå, och vidare mot Västerfärnebo. Efter cirka 15 kilometer kommer du fram till Rörbosjön. Vid reservatets besöksplats finns plats för flera bilar och buss. Du kan även komma till område genom att från Fläckebo följa vägskyltningen mot Skultuna. Efter cirka 6 kilometer anländer du till Östringby och har då reservatet på din högra sida.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss