• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rörbosjön – tofsvipor, gulärlor och ängspiplärkor

I Rörbosjön och området runt omkring trivs mängder av olika fåglar. Det finns inga iordninggjorda stigar i området men du har fin överblick ut över sjön och fågellivet från intilliggande vägar.

Blöta strandängar med en större gård i bakgrunden

Rörbosjön. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Området utgör en del i det så kallade Svartåområdet som är känt för sitt rika fågelliv. Sjön överblickas lättast från den väg som går öster om sjön. Vid en liten mötesficka strax norr om gården Östringby har du fin utblick över sjön och områdets norra delar.

Väl i området kan du också passa på att besöka det intilliggande naturreservatet Östringby. Det planeras för en framtida gemensam besöksplats för de båda reservaten med picknickbord och utkiksplats strax norr om gården Östringby.

Naturen

Reservatet utgörs till största delen av Rörbosjön med intilliggande strandängar och delar av Ersbomossen, som ligger söder om sjön. Här trivs mängder av olika fåglar! Tofsvipa, gulärla och ängspiplärka är vanliga i området. Många sångsvanar och änder rastar i sjön under våren. Trana häckar med några par och kornknarrens läte kan höras från strandängarna under ljusa sommarkvällar. Här häckar även något enstaka par av rödbena och på senare år har även den sällsynta ängshöken visat sig i området.

Du kan även få se svarttärna i Rörbosjön. Tidigare brukade de häcka här, men numera så är de en tillfällig, men regelbunden besökare från häckningsplatserna vid närliggande Fläcksjön.

Fåglarna är färre under vintern, men ibland håller någon varfågel vinterrevir i området och hökuggla har noterats vid ett flertal tillfällen. Gör du ett besök på Ersbomossen kanske du kan få se både orre och järpe.

På Ersbomossen kan du även finna väddnätfjärilen vars larver lever på ängsväddens blad. Fjärilen flyger i juni, medan larverna och dess spinn främst hittas i augusti och september. På ett av områdets jakttorn finns en liten förekomst av den i länet sällsynta ladlaven.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller
  fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller
  andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke
  fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för
  enstaka individer för artbestämning,
 • framföra och ställa upp motordrivet fordon annat än på befintlig
  väg eller parkeringsplats,
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på Rörbosjön,
 • tälta eller ställa upp motorfordon eller husvagn under längre tid
  än ett dygn,
 • medföra okopplad hund.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2021

Areal: 189 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Rörbosjön ligger utmed vägen mellan Skultuna och Västerfärnebo, cirka 4 kilometer sydväst om Fläckebo kyrka. Från Skultuna kör norrut, förbi Svanå, och vidare mot Västerfärnebo. Efter cirka 15 kilometer kommer du fram till Rörbosjön. Du kan även komma till område genom att från Fläckebo följa vägskyltningen mot Skultuna. Efter cirka 6 kilometer anländer du till Östringby och har då reservatet på din högra sida. En parkering kommer att anläggas strax norr om gården Östringby, men innan dess är det viktigt att parkera med förstånd. Du kan inte ta dig till området via kollektivtrafik.

Kontakt

Avdelningen för naturvård

Telefon: 010-224 90 00