Tååsen – omväxlande skog 

I Tååsen är skogen varierad och vildvuxen. Bland mossklädda stenblock, fuktiga sänkor och höjdryggar växer gamla granar och aspar. I området finns inga markerade stigar att följa, men här finns gott om svamp att plocka för dig som gillar otämjd natur.

Döda träd ligger spridda över stora stenblock

Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Från parkeringen är det en knappt två kilometer lång promenad till naturreservatet. Väl framme möts du av en skog med  grönskimrande och mossklädda stenar. Det kan vara en utmaning att gå runt här eftersom det snabbt växlar mellan steniga backar och fuktiga sänkor och det finns inga markerade stigar. På hösten kan du hitta mycket matsvamp, men se till att du inte går vilse! Det finns gott om vilda djur här, kanske får du syn på en älg, kronhjort eller vildsvin om du smyger tyst mot vinden.

Naturen

Skogsområdet växlar mellan mossklädda steniga marker, hällmarker på låga bergs-ryggar och sumpskogar och kärr i svackorna. Skogen består av barrskog med ett ovanligt stort inslag av asp och andra lövträd. Här får gamla träd stå kvar istället för att avverkas, döda träd ligger kvar på marken och bryts ned i naturens egen takt. På de döda träden och träddelarna växer flera ovanliga mossor och svampar, till exempel vedtrappmossa, grön sköldmossa och svampen vedticka. Vissa andra arter gillar att det växer mycket asp i området, till exempel svampen stor aspticka, asphättemossa och skinnlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • cykla eller rida i terrängen,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla växter eller svampar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller andra markeringar, eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • ändra florans eller faunans sammansättning genom införande av för området nya arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 2009

Areal: 39 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Tååsen ligger 1 mil norr om Västerås. Kör på E18 i Västerås och sväng av vid Skallbergsmotet, avfart 133. Följ skyltar mot väg 56, Gävle och Sala. Kör 8 kilometer. Sväng vänster vid skylt "Skultuna". Kör 3,5 kilometer. Sväng höger vid skylt "Romfartuna k:a 4". Kör 2 kilometer. På vänster sida av vägen finns en parkering, före bron över Kvarnbäcken.

Från parkeringen får du gå eller cykla på vägen i 2 kilometer innan du kommer fram till reservatet. Fortsätt förbi den första avtagsvägen åt vänster. Följ vägen till vänster när skogsvägen delar sig. När du ser vita gränsmarkeringar på träden är du framme vid reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss