Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aspenstorp – friluftsområde med historiska gruvmiljöer

Intill Sala silvergruva ligger naturreservatet Aspenstorp. I området kan du se tydliga spår efter den gruvbrytning som tidigare bedrivits här under flera hundra år, till exempel gruvhål. I marken finns mycket kalk vilket gör att vissa sorters växter och mossor trivs här.

En gren av en buske med grupper med små blommor på bar kvist. I grenens topp spricker några grönskande blad fram.

Tibast. En buske som blommar tidigt om våren i Aspenstorp. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Aspenstorp är ett populärt friluftsområde för Salaborna. Här finns fler olika system av stigar. Vissa av stigarna är utmanande, men här finns också flera där du kan ta dig fram med barnvagn eller rullator. Några av stigarna är avsedda för mountainbikecyklister och är tydligt markerade som sådana. En mountainbikeled korsar och delar ibland sträckningen med stigar i reservatet. För dig som har fikakorgen med finns fina ställen att stanna på längs den gamla gruvkanal som passerar genom området.

Om du är intresserad av historia kan Silverstigen som beskriver områdets gruvmiljöer rekommenderas. Stigen är cirka 1,3 kilometer lång och finns i områdets västra del. Den är inte markerad i naturen. Du kan även lyssna på en uppläsning av varje skylt i friluftsguiden Naturkartan.

Silverstigen i Naturkartan Länk till annan webbplats.

Naturen

Aspenstorps naturvärden hör ihop med att det finns mycket av bergarten dolomit i marken. Dolomit är en bergart som är nära släkt med bergarten kalk. Det gör att flera olika växter och mossor som gillar kalk i marken trivs här. Exempel på några ovanliga mossor som finns här är späd hårgräsmossa, kalksprötmossa och rundfjädermossa som alla växer på kalkstensblock i skuggiga lägen.

Den skog som finns i Aspenstorp har under lång tid fått rå om sig själv, utan någon allt för stor påverkan från oss människor. Skogen är mycket varierad med en löv- och barrskog i väster, en tallskog på kalkrik mark i nordost och en lövskog med där det bland annat växer ask och alm i de centrala och södra delarna. I lövskogen finns också ett stort inslag av buskarna hassel och skogstry.

Vill du uppleva vårblommor kan ett besök i april och maj rekommenderas. Då är lyser marken av färger, bland annat gröna mossor, blåsippor och vitsippor och den rödrosa svampen scharlakansskål. Ett annat fint inslag i april är den lilla busken tibast som blommar med rödrosa blommor innan dess löv har spruckit fram. Lite längre fram under året kan du här även träffa på blommande trolldruva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2018

Areal: 14 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Tänker du dig att besöka Aspenstorp med bil utgår du lämpligast från Västeråsleden. Från Sala och rondellen vid Lärkans idrottsanläggning åker du söder ut i cirka 750 meter. Här tar du av till höger, in på Fagerstavägen. Efter ytterligare cirka 1,3 kilometer tar du av till vänster, in på Drottning Christinas väg. Parkeringsplats finner du efter cirka 420 meter på vänster sida av vägen. Från parkeringen tar du dig lätt in i naturreservatet till fots.

Besöker du Sala silvergruva kan du lätt nå området till fots om du följer Drottning Christinas väg norrut från Drottning Christinas schakt. Efter cirka 170 meter kan du vika av in på den markerade gruvstigen som leder in i naturreservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss