Östringby – mysig och lättåtkomlig storskog

Texten kommer att uppdateras inom kort. Fram tills dess kan du hitta mer information om området i Beslut och skötselplan för Östringby. Länk till dokumentet hittar du i rutan "Mer information".

En mossig granskog ståendes i en slänt. Foto: Markus Rehnberg

En mossrik granskog i Östringby. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Det finns ännu ingen iordningställd parkeringsplats eller markerade stigar i området. Men du är välkommen att besöka området ändå. Du kan till exempel ta dig till Kronmossborgen med fin utsikt över Svartådalen

Naturen

Området har höga naturvärden främst knutna till gran.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2019

Areal: 117 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen