Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sörkvarnsforsen – vilda vatten och lummig lövskog

I Sörkvarnsforsens naturreservat forsar Kolbäcksån förbi Hallstahammar på sin väg mot Mälaren. Här kan du vandra längs stigarna, vila på en bänk och njuta av det forsande vattnet och den grönskande lövskogen. Besök gärna reservatet vid olika årstider! Då har du möjlighet att se vattnet forsa fram i olika hastigheter, uppleva trädens färgskiftningar och se olika fåglar eller växter.

En fors där vattnet forsar fram bland stenar i olika storlekar.

Foto: Thomas Norrman

Friluftsliv

Naturreservatet består av två forsar, Norrkvarnsforsen och Sörkvarnsforsen med mellanliggande lugnare vatten. Den sammanlagda fallhöjden är 18 meter och den totala forslängden är cirka 700 meter. Norrkvarnsforsen är utbyggd för vattenkraftproduktion men vid Sörkvarnsforsen forsar vattnet fritt. Tidigare låg här två kvarnar och en smides-hammare som utnyttjade vattnets starka kraft. Vid Sörkvarn står både den före detta mjölnarbostaden och kvarnbyggnaden kvar.

Det finns många andra spår från de människor som levt och arbetat här, som till exempel brofästen, kvarnrännan och husgrunder. Du kan se allt detta när du går på den totalt 2,8 kilometer långa stigen som går runt hela reservatet. Den består både av bredare, grusade stigar och av cykel- och gångbanor. Det finns flera bänkar att vila på och du kan grilla vid eldplatsen.

Naturen

Slänterna ned mot forsarna är på sina ställen branta och lövträden gör grönskan djungellik. Här finns gamla ekar, ask, alm och på vårarna blommar kabbelekan i överflöd med sina gula blommor. Det finns också flera mer eller mindre sällsynta växtarter, exempelvis krissla, bågsäv och liten lundsmörblomma.

Många olika fåglar trivs i Sörkvarnsforsen och här bor till exempel mindre hackspett och forsärla. På vintern är det öppna, forsande vattnet en viktig övervintringsplats för strömstarar som du ibland kan se dyka i det iskalla vattnet. Har du tur kan du även få se kungsfiskaren leta efter småfisk på sommaren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
 • plocka blommor,
 • avsiktligt störa djurlivet genom att exempelvis klättra i boträd eller på nära håll fotografera fågelbo,
 • medföra ej kopplad hund,
 • framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Kommun: Hallstahammar

Skyddat år: 1983

Areal: 13 hektar

Förvaltare: Hallstahammars kommun

Hitta hit

Sörkvarnsforsen ligger centralt i Hallstahammar. Kör av E18 vid trafikplats Sörstafors, avfart 125. Kör på väg 252 mot skylt Hallstahammar. Kör 1,8 kilometer. Sväng höger vid skylt "Hallstahammar 2". Kör 1,2 kilometer. Det finns en parkering på vänster sida.

Från buss- och järnvägsstationen i Hallstahammar är det cirka 300 meter till naturreservatet. Gå över Hans von Kantowz väg så ser du en parkering och informationstavla.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss