Björnön – friluftsliv nära staden 

Björnön strax utanför Västerås är ett mycket populärt och välbesökt friluftslivsområde. Vill du röra på dig, är detta den perfekta platsen för dig! Här finns motionsspår och en vandringsled, en välbesökt pulkabacke, grillplatser, badplatser, utsiktsplatser och mycket mer. På Björnön trivs både gammal och ung, elitidrottare och glada motionärer!

Barn som går på en vandringsled, bredvid en gärdesgård och vitsippor.

Scouter på besök på Björnön. Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Björnön är ett favoritområde för västeråsarna när det gäller utflykter och motion. Här kan du bland mycket annat bada, promenera, springa, åka pulka och skidor på både längden och tvären! Här finns flera rast- och grillplatser där du kan ta en paus. På Björnön finns också en camping, restaurang och på sommaren en kiosk.

Du kan ta dig hit på många sätt: promenera, cykla, stadsbussen, bilen, båten eller ta skridskorna eller skidorna på vintern.

Naturen

På Björnön finns en omväxlande natur med både äldre löv- och barrskogar och öppna områden. På våren täcks marken av vitsippor, blåsippor och gullvivor. Här växer många mistlar, Västmanlands landskapsblomma. Genom att äta mistelns bär kan dubbeltrastar överleva vintern istället för att flytta. Andra fåglar som trivs på Björnön är skogsduva, mindre hackspett, mindre flugsnappare och nötkråka.

Här lever även många olika sällsynta insekter som exempelvis mulmknäppare, storfibblebi och bibagge. I de gamla lindarna som finns i skogarna här lever flera sällsynta skalbaggsarter som är beroende av just gamla lindar, till exempel lindbarkbagge och lindplattbagge. Dessa arter finns bara på några få andra ställen i hela Sverige.

Betydligt vanligare och lättare att se för dig som besökare är större djur som till exempel dovhjort, rådjur och hare.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • plocka följande blommor: gullviva, gulsippa, blåsippa, vårärt, storrams, hässelklocka, natt och dag och nattviol,
 • gräva upp några växter,
 • bryta eller förstöra växtdelar som kvistar och liknande,
 • samla in ägg eller skada fågelbon,
 • medföra lös hund,
 • campa eller sätta upp affischer på andra ställen än de platser och med de villkor i övrigt som markägarna bestämmer.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1959

Areal: 271 hektar

Förvaltare: Västerås stad