Amundsgrund – skogsklädd holme 

Amundsgrund är en av de öar du ser när du blickar ut över Mälaren från Västerås, tillsammans med Hästholmarna och Kattskär. Du kan besöka Amundsgrund på skridskor eller till fots när isen ligger på Mälaren, eller med egen båt eller kanot.

En ö klädd med skog i en sjö.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Amundsgrund ligger i Mälaren söder om Västerås. Hit tar du dig med båt på sommaren och på vintern kan du kanske ta en promenad, skridsko- eller skidtur på isen. Det finns inga iordninggjorda besöksanläggningar här, så du får utforska den lilla ön på egen hand. Enligt sägnen har holmen fått sitt namn efter biskop Amundus, som på 1100-talet sägs ha drunknat här på sin väg från Strängnäs.

Naturen

Naturreservatet är en liten, skogsklädd holme. Skogen har länge fått växa fritt utan att människor påverkat den och vissa träd är över 100 år gamla. Det växer bland annat klibbal, skogsalm och lärk.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter, plocka blommor, gräs, övriga kärlväxter, samt mossor och lavar,
  • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller genom fotografering på nära häll av boplats,
  • insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur; huggormar på tomtmark får flyttas bort,
  • tälta,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller liknande,
  • medföra okopplad hund eller katt,
  • skada eller förstöra berghällar (till exempel genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription eller liknande).

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1959

Areal: 1 hektar

Förvaltare: Västerås stad