Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Amundsgrund – skogsklädd holme 

Amundsgrund är en av de öar du ser när du blickar ut över Mälaren från Västerås, tillsammans med Hästholmarna och Kattskär. Du kan besöka Amundsgrund på skridskor eller till fots när isen ligger på Mälaren, eller med egen båt eller kanot.

En ö klädd med skog i en sjö.

Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Amundsgrund ligger i Mälaren söder om Västerås. Hit tar du dig med båt på sommaren och på vintern kan du kanske ta en promenad, skridsko- eller skidtur på isen. Det finns inga iordninggjorda besöksanläggningar här, så du får utforska den lilla ön på egen hand. Enligt sägnen har holmen fått sitt namn efter biskop Amundus, som på 1100-talet sägs ha drunknat här på sin väg från Strängnäs.

Naturen

Naturreservatet är en liten, skogsklädd holme. Skogen har länge fått växa fritt utan att människor påverkat den och vissa träd är över 100 år gamla. Det växer bland annat klibbal, skogsalm och lärk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter, plocka blommor, gräs, övriga kärlväxter, samt mossor och lavar,
  • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller genom fotografering på nära häll av boplats,
  • insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur; huggormar på tomtmark får flyttas bort,
  • tälta,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller liknande,
  • medföra okopplad hund eller katt,
  • skada eller förstöra berghällar (till exempel genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription eller liknande).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1959

Areal: 1 hektar

Förvaltare: Västerås stad

 

Hitta hit

Amundsgrund ligger i Mälaren, söder om Västerås. Det är cirka 1 kilometer från småbåtshamnarna som ligger centralt i Västerås. Från Ekbackens småbåtshamnar är det cirka 3 kilometer. Du behöver egen båt för att ta dig hit.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss