Södra Hammaren – länets äldsta naturreservat

Södra Hammaren blev ett naturreservat redan år 1920. Här växer en frodig lövskog där vissa av träden är över 200 år gamla. Missa inte när de fantastiska vårblommorna slår ut på våren! Chansen är stor att du får vara i fred här, eftersom området ligger några kilometer från allmän väg och bara kan nås med cykel eller till fots.

Lövskog med gula och bruna löv på marken, en liten tjärn mellan träden.

Foto: Alf Ericson

Friluftsliv

Södra Hammaren är som vackrast att besöka under våren, precis som sin granne naturreservatet Norra Hammaren. Innan träden har hunnit sätta några nya löv når solljuset ner och värmer upp marken där både vitsippor och blåsippor får en chans att visa upp sig i sin fulla prakt. Här kommer du även få se hur skog ser ut när den får sköta sig själv och inte är påverkad av människans skogsbruk. Då får växter och djur samsas under trädkronorna och om du tittar noga kan du se hur det myllrar av liv.

Naturen

Förr i tiden var Södra Hammaren en slåtteräng. Här skördades gräs för att blir till hö och löv togs från träden för att användas som mat till djuren under vintern. Det här sättet att bruka området har sedan länge slutat och träden har sedan dess fått växa fritt. Med tiden har den lövskog som finns idag vuxit fram med lind, ek, lönn, asp, björk och ask. En del träd, framförallt de gamla ekarna, har stora trädkronor som breder ut sig. Vissa träd är så gamla som 200 år!

Här växer mängder av buskar, örter, lavar, mossor och svampar. Gullviva, ängskovall och vippärt trivs bra och i stora delar av reservatet kan du även stöta på lundstjärnblomman. Om du är intresserad av svampar har du möjlighet att få syn på exemplar av korallticka, oxtungsvamp och kandelabersvamp. Skogen är också hem för många insekter, precis som för den mindre hackspetten och andra fåglar.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här gäller allemansrätten.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 1920

Areal: 11 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen