Frösåker – friluftsliv vid Mälaren

Frösåker är ett friluftslivsområde vid Mälaren. Här kan du vandra längs med flera olika vandringsleder och ta paus vid någon av de rastplatser som finns utmed stigarna. Naturen är varierande och på höjderna ser du långt ut över sjön. Vid strandkanten passerar du en av Mälarens fyrar. Har du tur får du se havsörnar, framförallt under vinterhalvåret.

En grusväg som kantas av stora träd leder ner till öppen gräsyta

Du kan gå med barnvagn till vindskyddet i Snarkarbo. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Landskapet är varierat och på höjderna har du bra utsikt över Mälaren. Här finns både skog och öppna områden. På hösten finns det ofta gott om matsvamp som du kan plocka. Det finns fyra olika vandringsleder som tar dig runt i det omväxlande landskapet, de är 0,9 kilometer, 2,9 kilometer, 5,3 kilometer och 7 kilometer långa. Längs med lederna finns flera vindskydd med eldplatser. Ett förslag för dig som vill rasta med fin utsikt över Granfjärden är att gå över spångarna i vassen i södra delen av naturreservatet och ta dig ut till halvön Kalven.

Naturen

Skogen i Frösåker är varierad och i stora delar av området finns det blandskog. På vissa ställen växer det mest gran och tall. Längs med stränderna finns lövskog med lind, ek och hassel. Bland buskarna finns arter som skogstry, skogsolvon och förvildad häggmispel.

Många olika djur trivs i Frösåker. Fåglar som bivråk, mindre hackspett och nötkråka bygger bo och föder upp sina ungar här. Det finns även vildsvin, rådjur, dov- och kronhjort. Vanliga växter är liljekonvalj, vitsippa och blåsippa, men du kan även hitta ovanligare växter som nattviol och andra orkidéer.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • plocka blommor, gräs, mossor och lavar,
 • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller genom fotografering på nära håll av boplats,
 • insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur,
 • framföra motordrivet fordon annat än på därför upplåtna vägar, motordrivet fordon definieras enligt vägtrafikkungörelsen,
 • parkera annat än på upplåtna platser,
 • uppställa eller parkera hus- eller släpvagn,
 • tälta inom de två områden som särskilt anges på till beslutet hörande karta som är på ön Kalven och sydöstra delen av fastlandet norr om ön. Tältning i övrigt är endast tillåten ett dygn, utom på särskilt anvisad plats,
 • upplägga eller förtöja båt eller husbåt på ön Kalven och sydöstra delen av fastlandet norr om ön,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller liknande,
 • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1983

Areal: 508 hektar (160 hektar land och 348 hektar vatten)

Förvaltare: Västerås stad