Råmyran – myrområde i vildmarken

Råmyran är ett stort skogs- och myrområde med en känsla av vildmark. Här finns omväxlande flera olika typer av myrar och fuktiga skogar. I Råmyran trivs flera sorters mossor och vilda djur som älg och lo.

Sileshår. Foto: Länsstyrelsen

Växten sileshår. Foto: Marit Hedlund

Friluftsliv

I naturreservatet finns inga stigar utpekade för dig som besökare. Har du tur kan du se en älg eller kanske höra ylet från en varg en stilla vårkväll. Vill du göra ett besök här så är det bra om du tar på dig gummistövlar eftersom det är blött! Här finns flera olika typer av myrar och en källkupol. Det är en kupolformad kulle runt en källa.

Naturen

Råmyran är en av de större myrarna i Bergslagen. Naturreservatet består av en blandning av skog och olika slags moss- och myrtyper: backkärr, plana kärr, källor och en högmosse. I västra delen finns några sluttande backkärr. Ett backkärr är beroende av mycket vatten, därför finns den här typen av kärr bara i områden där det regnar och snöar mycket. Råmyrans östra del består av en välvd högmosse. På en högmosse har torven vuxit på höjden så att myren får en upphöjd, svagt kupolformad yta. I området växer flera olika sorters vitmossor, till exempel drågvitmossa, rufsvitmossa och sotvitmossa som alla är vanlig här. Här finns också bland annat tranbär och slåtterblomma.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • cykla,
 • rida,
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 • anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2003

Areal: 119 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen