Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Råmyran – myrområde i vildmarken

Råmyran är ett stort skogs- och myrområde med en känsla av vildmark. Här finns omväxlande flera olika typer av myrar och fuktiga skogar. I Råmyran trivs flera sorters mossor och vilda djur som älg och lo.

Taggig röd-gul växt.

Växten sileshår. Foto: Marit Hedlund

Friluftsliv

I naturreservatet finns inga stigar utpekade för dig som besökare. Har du tur kan du se en älg eller kanske höra ylet från en varg en stilla vårkväll. Vill du göra ett besök här så är det bra om du tar på dig gummistövlar eftersom det är blött! Här finns flera olika typer av myrar och en källkupol. Det är en kupolformad kulle runt en källa.

Naturen

Råmyran är en av de större myrarna i Bergslagen. Naturreservatet består av en blandning av skog och olika slags moss- och myrtyper: backkärr, plana kärr, källor och en högmosse. I västra delen finns några sluttande backkärr. Ett backkärr är beroende av mycket vatten, därför finns den här typen av kärr bara i områden där det regnar och snöar mycket. Råmyrans östra del består av en välvd högmosse. På en högmosse har torven vuxit på höjden så att myren får en upphöjd, svagt kupolformad yta. I området växer flera olika sorters vitmossor, till exempel drågvitmossa, rufsvitmossa och sotvitmossa som alla är vanlig här. Här finns också bland annat tranbär och slåtterblomma.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • cykla,
 • rida,
 • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov,
 • samla in insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 • anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2003

Areal: 119 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Råmyran ligger avlägset och det kan vara besvärligt att ta sig dit. Framkomligheten med bil är begränsad när det är snö.

Råmyran ligger 9 kilometer väster om Skinnskatteberg. Kör från Skinnskatteberg på väg 233 mot Kopparberg. Sväng vänster vid skylt "Bäckegruvan". Kör 8,7 kilometer. Sväng vänster mot skylt "Riddarhyttan 4". Kör på väg 68 i cirka 1,3 kilometer. Sväng höger vid skylt "Övre Källfallet". Kör cirka 3,4 kilometer. Sväng höger. Kör cirka 1 kilometer. Sväng vänster, in på en skogsbilväg. Efter cirka 1 kilometer är du framme vid parkeringen.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss