Kattskär – vildvuxen holme

Kattskär är en av de öar du ser när du blickar ut över Mälaren från Västerås, tillsammans med Hästholmarna och Amundsgrund. Hela holmen är täckt gammal, vildvuxen skog. Det lättaste sättet att besöka holmen är när isen ligger på Mälaren.

Stenar som sköljs över av vatten.

Stranden vid Kattskär. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Förr brukade arbetarna vid Västerås hytta (som låg där Lögarängsbadet ligger idag) ro eller simma(!) till Kattskär för att få en liten vilostund. Här tältade familjerna, badade, spelade fotboll och dansade (källa:VLT). Idag är det svårt att ta sig fram i den vildvuxna naturen. Kattskärs stränder är steniga vilket gör att det kan vara svårt att lägga till här med båt eller kanot.

Naturen

Hela ön består av skog, där många träd är över 100 år gamla. Här växer gran, lärk, björk och buskar som druvfläder. Längs med de vassbevuxna stränderna växer klibbal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
  • plocka blommor, gräs, övriga kärlväxter, samt mossor och lavar,
  • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller genom fotografering på nära häll av boplats,
  • insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur; huggormar på tomtmark får dock flyttas bort,
  • tälta,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats,
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller liknande,
  • medföra okopplad hund eller katt,
  • skada eller förstöra berghällar ( genom att gräva upp växter, genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription eller liknande).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1959

Areal: 4 hektar

Förvaltare: Västerås stad  

Hitta hit

Kattskär ligger i Mälaren söder om Västerås. Det är cirka 1 kilometer från småbåtshamnarna som ligger centralt i Västerås. Från Ekbackens småbåtshamnar är det cirka 3 kilometer. Hit hittar du med båt, men på vintern kan du kanske ta en promenad eller en skridsko- eller skidtur på isen!

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss