Skyfallsliknande regn i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Trummelsbergsskogen - orörd skog och långfärdsskridskoåkning

Trummelsbergsskogen är ett välbesökt skogsområde beläget en bit nordväst om Virsbo i Fagersta kommun. Här kan du vandra bland sjöar och tallar längs Bruksleden. Sjöarna kring Trummelsberg fryser ofta tidigt om hösten och de isbelagda sjöarna lockar till sig de som gillar att åka långfärdsskridskor.

En vältrampad vandringsled genom högrest tallskog. Leden kantas av lågväxande blåbär- och lingonris och mellan trädstammarna anas en stilla flytande bäck

Bruksleden genom Trummelsbergsskogen. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Trummelsbergsskogen bjuder på stor variation och omväxlande terräng. Här kan du vandra längs Bruksleden på den del som ingår i den så kallade Landsbergstriangeln. Triangeln är en cirka 16 kilometer lång vandringsled som också tar dig förbi naturreservatet Landsberget.

I reservatet finns flera sjöar där du kan slå dig ner för en fikapaus, fiska eller kanske ta ett dopp. Vintertid är området kring Trummelsberg känt för att sjöarna fryser tidigt och att det brukar därför locka långfärdsskridskoåkare.

Kulturhistoria

I naturreservatet och i dess anslutning finns många kulturhistoriska lämningar från den tid då det framställdes järn vid Trummelsbergs bruk. I områdets södra del kan du till exempel hitta flera husgrunder, en slaggstenslada och en stensatt vattenränna utgör delvis gräns i söder. Vid Sågsjöns utlopp fanns tidigare en dammvall. Då dammen brast hösten 2021 sänktes vattennivån med mer än en meter och hälften av sjöns vattenyta försvann. På vallen gick tidigare Bruksleden. Att dammen brast har gjort passager över Sågsjöbäcken svår.

Natur

Naturen i området består mest av blandskog där tallarna dominerar. På marken som är stenig och bitvis kuperad växer i huvudsak av olika slags ris. I reservatsområdet ingår delar av de näringsfattiga sjöarna Dammen, Sågsjön och Hyttebosjön. Mellan sjön Dammen och Sågsjön finns ett långsamt rinnande vattendrag kantat av björk, klibbal och vide. Över vattnet flyger skimrande blå jungfrusländor fram och tillbaka under sommaren. I nordost finns Silvbergsmossen, som är områdets största våtmark.

De gamla barrskogarna utgör hem för en mängd arter som är beroende av att naturen har lämnats opåverkad under en längre tid. Det gäller till exempel garnlav och vedtrappmossa. Här förekommer insekten skrovlig flatbagge som annars är ovanlig i länet. Den hittas här på liggande tallstammar med svampen timmerticka. Fåglar som trivs i området är bland annat spillkråka och talltita.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och stenblock,
 • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, gräva upp eller skada svampar, lavar, mossor, örter eller andra växter, med undantag för plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för enstaka individer för artbestämning,
 • framföra och ställa upp motordrivet fordon och släp, med undantag för båttrafik.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår,
 • använda området, med undantag för Bruksleden, för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande där deltagarantalet överstiger 200 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Fagersta

Skyddat år: 2023

Areal: 52 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Trummelsberg nås via riksväg 66. Cirka 5,4 kilometer norr om Virsboavtaget följ skyltning mot Trummelsberg. Efter cirka 4,4 kilometer kommer du fram till Trummelsberg och den besöksparkering där bilen kan ställas.

För att hitta fram till naturreservatet följ Bruksledens ledmarkeringar västerut. Efter cirka 120 meter viker leden av norrut. Du lämnar då Trummelsbergsvägen och följer Bruksleden mot reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss