Lindöberget – ekar och vassområde

Naturreservatet Lindöberget är uppdelat i två helt olika områden. Ena delen är själva Lindöberget, en liten bergshöjd där du kan ströva runt på en liten stig bland gamla ekar och andra lövträd. Det andra området är en del av stranden där vass brer ut sig. Här är det framförallt fåglar som trivs.

Ett picknickbord på en stenhäll, träd i bakgrunden.

Rastplats på Lindöberget. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Själva Lindöberget är en cirka 25 meter hög åkerholme som sticker upp ur det omgivande åkerlandskapet. På Lindöberget finns en stig som går runt berget och en som leder till bergets topp. Där stigen till toppen börjar finns ett bänkbord och på toppen kan du slå dig ner på ett par sittbänkar. Från toppen ser du ner mot Mälaren och får då även en glimt av den remsa av vatten och vass som är naturreservatets andra del.

Naturen

På själva Lindöberget växer en lövskog med ekar, lindar, asp och hassel. Här finns även några tallar. I kanten av berget finns flera stora ekar. För att ekar ska trivas behöver de stort utrymme och mycket solljus. Det är också därför som de största träden hittas i kanten ut mot åkermarken. Den största eken står i den södra delen av naturreservatet och hade då den mättes sist en omkrets på 460 centimeter! De gamla och grova träden är hem för en lång rad av olika slags växter och djur. På den skrovliga barken växer flera sällsynta lavar, som till exempel rödbrun blekspik, gul dropplav och ekspik. Växter som du kan hitta i området är grönvit nattviol, blodnäva och brudbröd. Under höstarna besöks sluttningarna av nötskrikor och nötkråkor som samlar ekollon och hasselnötter som de omsorgsfullt placerar ut i omgivningarna. Vissa nötter kommer fåglarna att hitta tillbaka till, vissa blir kvar i sina gömmor och kan då gro och bli till nya träd och buskar.

I den andra delen av naturreservatet växer förutom vass en och annan klibbal. I den här miljön trivs många olika fåglar. Under sommaren kan du i bland höra rördrommens tutande samtidigt som den bruna kärrhöken svävar fram över vassen. Har du tur kan du också höra skäggmesens fina plingande. Vanligast att höra är annars rörsångarna, sävsångarna och sävsparvarna.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • störa djurlivet genom att exempelvis på nära håll fotografera fågelbon eller klättra i boträd,
  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Kommun: Köping

Skyddat år: 1981

Areal: 44 hektar (21 hektar land och 23 hektar vatten)

Förvaltare: Köpings kommun