Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lindöberget – ekar och vassområde

Naturreservatet Lindöberget är uppdelat i två helt olika områden. Ena delen är själva Lindöberget, en liten bergshöjd där du kan ströva runt på en liten stig bland gamla ekar och andra lövträd. Det andra området är en del av stranden där vass brer ut sig. Här är det framförallt fåglar som trivs.

Ett picknickbord på en stenhäll med träd i bakgrunden.

Rastplats på Lindöberget. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Själva Lindöberget är en cirka 25 meter hög åkerholme som sticker upp ur det omgivande åkerlandskapet. På Lindöberget finns en stig som går runt berget och en som leder till bergets topp. Där stigen till toppen börjar finns ett bänkbord och på toppen kan du slå dig ner på ett par sittbänkar. Från toppen ser du ner mot Mälaren och får då även en glimt av den remsa av vatten och vass som är naturreservatets andra del.

Naturen

På själva Lindöberget växer en lövskog med ekar, lindar, asp och hassel. Här finns även några tallar. I kanten av berget finns flera stora ekar. För att ekar ska trivas behöver de stort utrymme och mycket solljus. Det är också därför som de största träden hittas i kanten ut mot åkermarken. Den största eken står i den södra delen av naturreservatet och hade då den mättes sist en omkrets på 460 centimeter! De gamla och grova träden är hem för en lång rad av olika slags växter och djur. På den skrovliga barken växer flera sällsynta lavar, som till exempel rödbrun blekspik, gul dropplav och ekspik. Växter som du kan hitta i området är grönvit nattviol, blodnäva och brudbröd. Under höstarna besöks sluttningarna av nötskrikor och nötkråkor som samlar ekollon och hasselnötter som de omsorgsfullt placerar ut i omgivningarna. Vissa nötter kommer fåglarna att hitta tillbaka till, vissa blir kvar i sina gömmor och kan då gro och bli till nya träd och buskar.

I den andra delen av naturreservatet växer förutom vass en och annan klibbal. I den här miljön trivs många olika fåglar. Under sommaren kan du i bland höra rördrommens tutande samtidigt som den bruna kärrhöken svävar fram över vassen. Har du tur kan du också höra skäggmesens fina plingande. Vanligast att höra är annars rörsångarna, sävsångarna och sävsparvarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • störa djurlivet genom att exempelvis på nära håll fotografera fågelbon eller klättra i boträd,
  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Köping

Skyddat år: 1981

Areal: 44 hektar (21 hektar land och 23 hektar vatten)

Förvaltare: Köpings kommun

Hitta hit

Lindöberget ligger vid Mälaren, 5 kilometer sydost om Köping. Kör på väg 250 och sväng mot skylt "Centrum" i den stora rondellen i Köping. Följ skylt mot Munktorp. kör cirka 4,4 kilometer. Direkt efter järnvägsbron tag höger vid skylt ”Ullvi 7”. Kör cirka 400 meter och sväng höger vid skylt ”Norrvåle 3”. Fortsätt cirka2 kilometer, passera Stäholms gård och tag därefter höger. Efter cirka 1 kilometer ligger reservatets parkering. För att komma till själva Lindöberget går du cirka 500 meter från parkeringen mot vattnet. Följ grusvägen och vik sedan av vägen vid en träskylt som det står "Naturreservat" på. Gå rakt över åkern mot informationstavlan du ser vid kanten av Lindöberget. Det är tillåtet att gå på åkern även under odlingssäsongen.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss