Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lindreservatet – lindar i orörd natur

Naturreservatet har fått sitt namn tack vare alla lindträd som växer här. Skogar med lind är ovanligt norr om Mälaren. Det finns inga markerade stigar i området så du får gå runt på egen hand både till och i reservatet. Kommer du tidigt på våren kanske du kan se busken tibast blomma med rosaröda blommor när snön kanske fortfarande ligger kvar.

En mörk granskog med många mossiga stenar.

I Lindreservatet är det upptrampade djurstigar som gäller för dig som vandrar. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Det finns inga markerade stigar vare sig till eller i reservatet, så promenaden går till stor del på upptrampade djurstigar. Terrängen i naturreservatet är varierande. Stora delar är plana och ganska lätta att gå på, men här finns också branta bergssidor. I anslutning till naturreservatet finns några fina uddar som skjuter ut i Iresjön. Längs strandkanten finns höga träd du sätta dig under en stund för att fika eller bara njuta av utsikten.

Naturen

Lindarna i reservatet växer huvudsakligen i små grupper och träden är ganska små. Den skog som finns här har vuxit upp efter en kalavverkning som genomfördes i början av 1900-talet. Att lindar växer vilt i skogar norr om Mälaren är ovanligt. Förutom lind finns här även flera andra lövträd och granar. I området växer också busken tibast. Den blommar på bar kvist med väldoftande rosaröda blommor redan i mars när snön fortfarande ligger kvar. Här kan du även hitta ormbär och orkidén nattviol. Nattviolens blommor doftar starkt på kvällen och lockar till sig nattflygande fjärilar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • föra cykel,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga och samla in ryggradslösa djur (evertebrater).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Köping

Skyddat år: 1957

Areal: 5 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Lindreservatet ligger 2,5 mil nordväst om Köping. Kör cirka 12 kilometer från Köping på väg 250 till Kolsva. Fortsätt på väg 250 mot Fagersta. Kör 10 kilometer. Fortsätt rakt fram när väg 250 svänger av mot Fagersta och Färna. Kör mot Riddarhyttan och Skinnskatteberg. Kör cirka 1,8 kilometer, igenom Karmansbo. Sväng vänster vid skylt "15 Näverkärret". Kör 8 kilometer. Sväng vänster vid skylt "6 Näverkärret". Kör 3 kilometer. Sväng vänster och fortsätt i cirka 1,5 kilometer. Sväng höger och efter 800 meter tar vägen slut. Härifrån är det en promenad på 600 meter till reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss