Hästholmarna – Elba, Östra och Västra holmen

Söder om Västerås centrum, i Mälarens glittrande skärgård, hittar du Hästholmarna. Naturreservatet består av de tre öarna Elba, Östra holmen och Västra holmen. Både på sommaren och vintern är öarna populära utflyktsmål för västeråsarna. Hästholmarna besöker du med färja, egen båt eller så kommer du över på isen.

Sandstrand och gräsmatta intill en sjö, en grillplats och en liten rutchkana.

Badplatsen på Östra holmen. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Namnet Hästholmarna kommer från den tid då öarna användes som betesmark för hästar från trakten. Idag består besökarna av badgäster istället för hästar. Tack vare släta klipphällar och sandstränder är det många som väljer att åka till Hästholmarna för att sola och bada. Här hittar du även stigar att vandra på och under sommaren håller ett café öppet på Östra holmen och på Elba hittar du en restaurang.

Elbafärjan går regelbundet från Västerås till Elba och Östra holmen under sommaren. För dig med egen båt finns det bryggor att lägga till vid de olika öarna. Under vintern, när isen lagt sig på Mälaren, kan du istället välja att åka skidor, skridskor eller helt enkelt promenera på isen.

Naturen

Öarna är till stor del täckta av skog, men här finns även klippor, vikar med vass och sandstränder. Det finns enstaka gamla träd av ek och lind som är kvar från när öarna var mycket öppnare och användes som betesmarker. Växter som finns här är bland annat gulsippa, storrams, nattviol och skogsbingel. Om du är intresserad av fåglar kanske det flyger förbi en skogsduva eller mindre hackspett.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • plocka blommor, gräs, övriga kärlväxter, samt mossor och lavar,
 • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller genom fotografering på nära häll av boplats,
 • insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur; huggormar på tomtmark får dock flyttas bort,
 • tälta,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller liknande,
 • medföra okopplad hund eller katt,
 • skada eller förstöra berghällar (till exempel genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription eller liknande).

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1959

Areal: 41 hektar

Förvaltare: Västerås stad