Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kalkugnsberget – strövområde i svampskogen 

Kalkugnsberget är ett uppskattat strövområde fem kilometer väster om Arboga. Här finns tät, mörk barrskog där kalkberget ibland tittar fram i ljusare gläntor. Har du tur kan du se den sällsynta växten hällebräcka blomma här på våren. På hösten kan du plocka god matsvamp.

Blåklocka i förgrunden, en människa som bär ett barn i en bärryggsäck i bakgrunden.

På promenad i Kalkugnsberget. Foto: Mårten Gustafsson

Friluftsliv

Genom naturreservatet går en stig där du kan uppleva den omväxlande naturen. Eller varför inte vika av stigen och leta dig upp till Kalkugnsbergets topp? Lyssna också efter de många olika fåglar som trivs här. Tycker du om att titta på fåglar, då kan du gärna följa stigen mot Gålsjön. Vid stigens slut finns ett fågeltorn med utsikt över våtmarken. Vid parkeringsplatsen finns en rastplats med eldstad där du kan vila efter din skogspromenad.

Natur

I berggrunden i Kalkugnsberget finns mycket kalk. Det skapar speciella förutsättningar för växtligheten i området. Förutom matsvamp trivs även olika sorters ovanliga och hotade svampar med fantasifulla namn som bullspindling och slemringad vaxskivling. Tallarna som växer här gynnas också av att det finns mycket kalk i jorden. Det gör att tallskogen är av en speciell typ som är ovanlig och är på väg att försvinna.

När det regnar rinner kalkhaltigt vatten över Kalkugnsbergets sluttningar och skapar en miljö där sällsynta växter trivs. Några exempel är lungört, skogsbingel och orkidéerna tvåblad och skogsknipprot. På bergets krön öppnar sig gläntor där bland annat tibast och backskafting växer. På kalkhällarna finns många olika sorters mossa, som till exempel kalksprötmossa och kalkäppelmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • rida,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter,
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur,
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 1993

Areal: 28 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Kalkugnsberget ligger 2 kilometer väster om Arboga. Kör från Arboga centrum mot skylt "E18 V/E20 V" mot Örebro. Kör cirka 1 kilometer. Sväng höger i rondellen mot skylt "Älholmen". Kör 300 meter. Sväng vänster vid skylt "Älholmen 2". Kör 4,2 kilometer så finns parkeringen på höger sida om vägen.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss