Bysjöholmarna – Lillön i Dalälven

I Dalälven hittar du Bysjöholmarna, två naturreservat med samma namn. Bysjöholmarna består av elva öar. En av öarna, Lillön, är ett naturreservat i Västmanlands län, de tio andra öarna hör till naturreservatet Bysjöholmarna i Dalarnas län. Du som har tillgång till egen båt kan besöka Lillön eller någon annan av de andra öarna.

En sten med mossa på och en vit stjärna målad på stenen.

Stor, gammal ek på Lillön. Foto: Anders Heurlin

Friluftsliv

För att besöka Lillön behöver du tillgång till båt. Vissa vintrar är det möjligt att ta sig hit på skridskor, men var noga med att titta så att isen är tillräckligt tjock innan du ger dig ut! Det finns inga besöksanläggningar här men det är möjligt att gå i land och upptäcka den lilla ön på naturens egna villkor.

Om Bysjöholmarna på Länsstyrelsen i Dalarnas webbplats.

Naturen

På Lillön växer det granskog där det också finns stora, gamla ekar. Här växer även tall, asp och lind. Döda och döende träd lämnas i fred och får brytas ned i naturens egen takt. Både sällsynta insekter och svampar gillar döda träd och trivs därför här, precis som många fåglar som i sin tur äter insekter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • störa djurlivet (till exempel genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande, klättra i boträd),
  • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar,
  • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta eller förtöja båt mer än ett dygn,
  • framföra motordrivet fordon,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
  • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller liknande.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala i Västmanlands län och Avesta i Dalarnas län.

Skyddat år: 1976

Areal: 11 hektar (3 hektar land och 8 hektar vatten)

Förvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län