Bispebo – gamla granar och mossiga stenar 

I Bispebo möts du av gamla granar och mossiga stenar. Skogen är svårframkomlig för människor, men trivsam för olika mossor och lavar. Det här är stället för dig som önskar en genuin och utmanande naturupplevelse bland stenblock och mjuka lavmattor.

Granskog, grön mossa på marken, solen silar in mellan träden.

Här besöker du reservatet på naturens egna villkor. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

För att komma till Bispebo får du först gå cirka 750 meter på en grusväg. I reservatet finns inga besöksanläggningar eller anlagda stigar, utan här får du själv vandra omkring på naturens villkor. Det innebär att du kan få ta dig över stora stenar, stenblock och kullfallna träd i den täta och fuktiga skogen.

Naturen

Skogen består till största delen av granskog i olika åldrar, men i de fuktigare områdena finns det även lövskog och äldre tallar. Det finns gott om död ved, det vill säga stående och liggande döda grenar och trädstammar. På den döda veden och i de fuktiga markerna trivs flera olika hotade och ovanliga lavar och mossor, till exempel plattspretmossa och liten blekspik.

Här kan du även finna bombmurkla, en mycket hotad och speciell svamp. För att kunna överleva behöver svampen mossiga gamla barrskogar, precis som här i Bispebo.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • tälta,
 • göra upp eld,
 • cykla eller rida i terrängen,
 • klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,
 • fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i övrigt till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning,
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll, andra markeringar eller permanent snitsla spår,
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 2003

Areal: 59 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bispebo ligger 1,5 mil från Sala och Västerås. Kör mot Ransta på väg 56, Salavägen. Sväng vid skylt "Ransta 5". Från järnvägsövergången vid Ransta är det cirka 4,6 kilometer till parkeringen och skogsvägen vid reservatet. Sväng höger när du ser en jordkällare på höger sida. Där finns en parkering och en informationstavla. Följ skogsvägen cirka 1,2 kilometer för att komma fram till reservatsgränsen.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss