Klockljungsreservaten – doftande
rosa mattor av ljung

Här brer klockljungen ut sig som rosa mattor under juli och augusti. Naturreservatet består av fyra olika områden med myrar, där det förutom klockljung också växer doftande skvattram och pors. Har du tur kan du se älg, orre, trana eller höra  myr­gräshoppan spela ute på någon av myrarna. Det finns inga anlagda stigar här och det är blött, så glöm inte stövlarna!

test

Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Naturreservatet består av fyra olika områden. De två norra delarna ligger cirka två kilometer ifrån de två södra. Det finns inga stigar att följa, så stövlar är ett måste om du vill gå ut på någon av myrarna. Slåttermossen är den största delen och mest besöksvärda. I området finns myrgräshoppan, som inte är känd från så många platser i länet. Kanske är det så att du får höra den spela under sensommaren. Det finns också chans att se skogens konung, älgen, som då och då går över myrarna.

Naturen

Naturreservatet är den första kända växtplatsen för klockljung i Västmanland och fortfarande en av få platser som den finns på. På Slåttermossen växer gott om klockljung under sommaren och myren doftar av skvattram och pors. Du kan också hitta hedvitmossa och strandlummer här. Om du lyssnar noga kan du höra tranans rop från myrkanten där den letar efter något ätbart. Du kan också få syn på skogsfågeln orre. Under senvintern och våren samlas orrtupparna på myrarna för att spela och para sig med honorna.

Strax norr om sjön Dramboln ligger de två myrarna Dramboln norra och Dramboln södra. I det norra området växer förutom klockljung också jungfrulin och orkidén jungfru Marie nycklar. Det södra området är mindre men fuktigare. Däremot är klockljungen inte lika vanlig som i övriga delar av reservatet. Bastumossen är den minsta av de fyra myrarna och ligger söder om Slåttermossen.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • cykla,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur (evertebrater).

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 1958

Areal: 24 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen