Aktuella vädervarningar i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klockljungsreservaten – doftande rosa mattor av ljung

Här brer klockljungen ut sig som rosa mattor under juli och augusti. Naturreservatet består av fyra olika områden med myrar, där det förutom klockljung också växer doftande skvattram och pors. Har du tur kan du se älg, orre, trana eller höra  myr­gräshoppan spela ute på någon av myrarna. Det finns inga anlagda stigar här och det är blött, så glöm inte stövlarna!

test

Foto: Ylva Granath

Friluftsliv

Naturreservatet består av fyra olika områden. De två norra delarna ligger cirka två kilometer ifrån de två södra. Det finns inga stigar att följa, så stövlar är ett måste om du vill gå ut på någon av myrarna. Slåttermossen är den största delen och mest besöksvärda. I området finns myrgräshoppan, som inte är känd från så många platser i länet. Kanske är det så att du får höra den spela under sensommaren. Det finns också chans att se skogens konung, älgen, som då och då går över myrarna.

Naturen

Naturreservatet är den första kända växtplatsen för klockljung i Västmanland och fortfarande en av få platser som den finns på. På Slåttermossen växer gott om klockljung under sommaren och myren doftar av skvattram och pors. Du kan också hitta hedvitmossa och strandlummer här. Om du lyssnar noga kan du höra tranans rop från myrkanten där den letar efter något ätbart. Du kan också få syn på skogsfågeln orre. Under senvintern och våren samlas orrtupparna på myrarna för att spela och para sig med honorna.

Strax norr om sjön Dramboln ligger de två myrarna Dramboln norra och Dramboln södra. I det norra området växer förutom klockljung också jungfrulin och orkidén jungfru Marie nycklar. Det södra området är mindre men fuktigare. Däremot är klockljungen inte lika vanlig som i övriga delar av reservatet. Bastumossen är den minsta av de fyra myrarna och ligger söder om Slåttermossen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon,
 • tälta,
 • cykla,
 • rida,
 • klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning,
 • göra upp eld,
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur (evertebrater).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 1958

Areal: 24 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Klockljungsreservaten ligger cirka 4 kilometer öster om Skinnskatteberg och består av fyra delområden. Två områden ligger norr om Bruksleden och två områden söder om den.

Norra områdena: Kör på väg 233 och kör mot centrum på Centralvägen i Skinnskatteberg. Kör cirka 700 meter. Sväng höger vid skylt "Fagersta 25". Kör cirka 400 meter. Sväng höger vid skylt "Bockhammar 9". Kör cirka 6 kilometer. Sväng höger och kör cirka 1,2 kilometer. På höger sida ligger den södra delen av Slåttermossen. Det finns ingen parkering.

Södra områdena: Kör från korsningen av väg 233 och Centralvägen i Skinnskatteberg. Kör cirka 500 meter. Sväng vänster vid skylt ”Borntorpet” och "Elljusspår". Kör cirka 800 meter. Håll höger och kör ytterligare cirka 4 kilometer fram till sjön Dramboln på höger sida. Reservatsområdena ligger på vänster sida om vägen. Det finns ingen parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss