Katrinelund

Texten kommer att uppdateras inom kort. Fram tills dess kan du hitta mer information om området i Beslut och skötselplan för Katrinelund. Länk till dokumentet hittar du i rutan "Mer information".

En liten vitblommig växt på en stenhäll

Fransig jordstjärna. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Det finns ännu ingen iordningställd parkeringsplats eller markerade stigar i området. Men du är välkommen att besöka området ändå.

Naturen

Området har en intressant svampflora med många kalkberoende arter. Här kan du till exempel hitta violgubbe och slät taggsvamp. Två arter som är ovanliga i länet.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller andra fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att insamla mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande,

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda området för organiserade tävlings- och övningsändamål, lägerverksamhet eller liknande där deltagarantalet överskrider 500 personer.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2019

Areal: 100 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen