Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Katrinelund - ett eldorado för svampar

Strax utanför Sala hittar du Katrinelund. I området finns spår efter gamla tiders kalkbrytning. Här kan du spana efter ovanliga svampar när du strosar på områdets naturstig. Här växer även kransmossa som är Västmanlands landskapsmossa.

Två ljusbruna flikiga svampar.

Fransig jordstjärna. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Naturreservatets västra gräns följer Snarpsätravägen. Längs denna väg finns en parkering och från den kan du följa en cirka 3 kilometer lång naturstig. Stigen tar dig igenom reservatets centrala och södra delar. I söder passerar stigen ett större kalkbrott där kalk har brutits till en bit in på 1900-talet. Vid rastplatsen kan du vila och njuta av utsikten över det vattenfyllda kalkbrottet. Även i övriga delar kan du hitta många, mer eller mindre, synliga spår efter äldre tiders gruvbrytning. Vanligen handlar det om enstaka mindre gruvhål, men i den norra delen finns ett lite större gruvområde kallat Lovisebergsgruvan.

Den gamla banvallen mellan Sala och Gysinge löper genom naturreservatet. Tågen har sedan länge slutat gå här, i stället används banvallen främst som travbana. Visa hänsyn till hästarna om du väljer att följa banvallen.

Naturen

Skogen i naturreservatet består till största del av barrskog, men i den södra delen växer även många lövträd. I marken finns en hel del kalk. Kalken bidrar till att många olika och en del ovanliga svampar växer här, till exempel fransig jordstjärna, violgubbe, duvspindling, kopparspindling och äggspindling.

Det växer även en del ovanliga mossor i reservatet. Rundfjädermossa är ovanlig i länet, men i Katrinelund växer den på flera olika platser. I naturreservatet växer även mängder av Västmanlands landskapsmossa, kransmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller andra fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att insamla mossor, svampar eller lavar, med undantag för matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande,

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda området för organiserade tävlings- och övningsändamål, lägerverksamhet eller liknande där deltagarantalet överskrider 500 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2019

Areal: 100 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2,5 kilometer norr om Sala. Du kan nå området med bil eller med cykel. Från Sala följer du väg 835 mot Saladamm. Efter cirka 1,8 kilometer från järnvägsövergången i Sala svänger du vänster mot Gudmundstorp. Där vägen gör en 90 graders sväng efter cirka 850 meter åker du rakt fram in på en mindre grusväg, Snarpsätravägen. Efter ytterligare cirka 300 meter delar sig vägen, håll då höger. Du har nu naturreservatet på din högra sida, lite senare också på din vänstra. Du som kommer med bil kan till parkera vid naturreservatets parkering som dyker upp på din högra sida efter ytterligare cirka 700 meter. Härifrån kan du följa den markerade stigen som leder in i reservatet.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss