Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kyrkbyåsen – strövområde på Kolbäcksåsen

I utkanten av Kolbäck hittar du Kyrkbyåsen, ett trevligt strövområde på åsen längs med Kolbäcksån. Här kan du vandra och cykla på stigen i tallskogen uppe på åsens topp.

En skog med en bred stig som slingrar sig fram.

Stigen på Kyrkbyåsen. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Kyrkbyåsen är ett populärt strövområde i utkanten av Kolbäck. Naturreservatet är en del av Kolbäcksåsen, som höjer sig över omgivningarna. Längs med åsens rygg går en stig i den gamla tallskogen. Stigen är även en del av cykelleden ”Längs Strömsholms kanal”.

Naturen

En rullstensås är en lång rygg av stenar, grus och sand som bildades när inlandsisen smälte undan. En av anledningarna till att göra ett naturreservat av Kyrkbyåsen var att skydda den från att bli en grustäkt. Det är vanligt att rullstensåsar används för att ta grus, vilket kan ge skador i naturen. Genom skyddet som naturreservat har denna del av rullstensåsen i stort sett lämnats orörd.

På åsen växer äldre tallar. Då landskapet runt omkring är öppet kan solen lysa fritt på tallarna. Det gör att många insekter, till exempel skalbaggar, trivs bra här. I reservatet finns också några äldre ekar och några sorters buskar som inte är så vanliga: häggmispel, berberis och oxbär.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • framföra motordrivet fordon eller annat motordrivet transportmedel,
  • parkera annat än på särskilt upplåtna platser,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld annat än på särskilt iordningställda platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Hallstahammar

Skyddat år: 1975

Areal: 8 hektar

Förvaltare: Hallstahammars kommun

Hitta hit

Kyrkbyåsen ligger 5 kilometer söder om Hallstahammar. Kör på väg 252 från Hallstahammar mot Eskilstuna eller kör av E18 vid trafikplats Sörstafors, avfart 125. Kör på väg 252 mot skylt "Kolbäck och Strömsholm". Kör 3,8 kilometer. Sväng vänster mot skylt "Kolbäcks kyrka". Kör 200 meter, sväng höger. Kör 150 meter, sväng höger. Kör 500 meter till en parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss