Kyrkbyåsen – strövområde på Kolbäcksåsen

I utkanten av Kolbäck hittar du Kyrkbyåsen, ett trevligt strövområde på åsen längs med Kolbäcksån. Här kan du vandra och cykla på stigen i tallskogen uppe på åsens topp.

En skog med en stig som går igenom.

Stigen på Kyrkbyåsen. Foto: Ulrika Mogren

Friluftsliv

Kyrkbyåsen är ett populärt strövområde i utkanten av Kolbäck. Naturreservatet är en del av Kolbäcksåsen, som höjer sig över omgivningarna. Längs med åsens rygg går en stig i den gamla tallskogen. Stigen är även en del av cykelleden ”Längs Strömsholms kanal”.

Naturen

En rullstensås är en lång rygg av stenar, grus och sand som bildades när inlandsisen smälte undan. En av anledningarna till att göra ett naturreservat av Kyrkbyåsen var att skydda den från att bli en grustäkt. Det är vanligt att rullstensåsar används för att ta grus, vilket kan ge skador i naturen. Genom skyddet som naturreservat har denna del av rullstensåsen i stort sett lämnats orörd.

På åsen växer äldre tallar. Då landskapet runt omkring är öppet kan solen lysa fritt på tallarna. Det gör att många insekter, till exempel skalbaggar, trivs bra här. I reservatet finns också några äldre ekar och några sorters buskar som inte är så vanliga: häggmispel, berberis och oxbär.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • framföra motordrivet fordon eller annat motordrivet transportmedel,
  • parkera annat än på särskilt upplåtna platser,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld annat än på särskilt iordningställda platser.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kommun: Hallstahammar

Skyddat år: 1975

Areal: 8 hektar

Förvaltare: Hallstahammars kommun