Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ängsö – natur och kultur i Mälaren 

Naturreservatet består av en hel socken med 23 öar och 222 holmar och skär i Mälaren. Ängsö är ett mycket populärt friluftsområde där du kan vandra i skog och mark, se historiska spår, cykla, åka skridskor, segla, bada, paddla kanot, fiska, göra naturstudier, ja listan kan göras lång!

Vatten möter land

Vatten möter land vid Dyvikskvarn. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

På den största ön, Ängsön, trivs en blandning av jordbrukare, slottsfolk, öbor, besökare och friluftslivsutövare. Här kan du uppleva härlig och vacker natur med en rik historia. Inom Ängsö naturreservat har ett gammaldags landskap bevarats, med fornlämningar, betesmarker, gamla vägar och torp.

Historia

De första människorna kom hit för ungefär 1500 år sedan. Då var Ängsö två större öar med en skärgård runt omkring. Människorna var fiskare och bönder som brukade åkrar och hade betesdjur. Från denna tid finns tre gravfält med nästan 150 gravar som du kan se spåren av idag. Under medeltiden byggdes kyrkan och i det nuvarande slottet finns medeltida delar kvar. De många torpen som finns kvar, cirka 60 stycken, var bostäder åt de torpare som behövdes som arbetskraft i det omfattande jordbruk som bedrevs här.

Den viktigaste anledningen till att Ängsös ålderdomliga drag från olika tider har blivit bevarade är att Ängsö gods varit ensam ägare till en stor del av marken och bebyggelsen i det som idag är naturreservatet. Det innebär att de förändringar som det svenska jordbruket gått igenom under århundradenas lopp inte alltid har behövt genomföras inom Ängsö. Genom de djur som betar i hagarna idag hålls landskapet öppet så att många av de historiska spåren är synliga för dig som besökare.

Vandringsleder och rastplatser

På Ängsö hittar du sex olika vandringsleder som är mellan 1,5 - 8,5 kilometer långa. Här får du uppleva det  omväxlande landskapet med spännande natur och historiska spår. Längs med vandringslederna finns det rastplatser, flera med grillplats och torrtoalett. Det är också trevligt att cykla på de smala vägarna i naturreservatet. I närheten av slottet finns en utkiksplattform med tillhörande rastplats som kan nås med rullstol. På några av öarna i naturreservatet finns gästhamnar och torrtoalett. Passa även på att ta ett bad i Mälaren från någon av de klipphällar som finns på öns västra sida!

Fågelskyddsområde

Inom naturreservatet finns flera öar som är fågelskyddsområde. Det innebär att du inte får besöka dessa under tiden från 1 april till 15 juli. Det finns skyltar med information om datumen uppsatta i naturreservatet. Det gäller följande öar:

 • Biskopen
 • Björkskär
 • Borsten
 • Flottgrundet
 • Gimpelstenarna
 • Lilla och Stora Kärringgrundet

Du hittar mer information och en karta som visar var öarna inom Ängsö ligger under informationen om Djur- och växtskyddsområden på Sidan om Skyddad natur.

Detaljerad information om fågelskyddsområden

Naturen

Växter

Markerna har under århundraden formats av människor och djur genom till exempel slåtter och bete. Det milda klimatet runt Mälaren och att det finns mycket kalk i jorden gör att det här finns livsmiljöer för växter som numera är ovanliga i den här delen av landet. Några exempel är växter som backsippa, kattfot, toppjungfrulin, smultronklöver och Adam och Eva. Vid några av torpen växer utrotningshotade kulturväxter som exempelvis hjärtstilla och odört.

Däggdjur och fåglar

På Ängsö trivs bland annat rådjur, dovhjort, kronhjort och vildsvin. Det finns nitton olika arter av fladdermus i Sverige och elva av dem har hittats inom Ängsö, bland annat de sällsynta arterna sydfladdermus, dammfladdermus och fransfladdermus. Året runt är Mälarens vatten tillhåll för havsörnar. I naturreservatet lever också fiskgjuse, häger, brun kärrhök, rördrom, gulärla, mindre hackspett, storspov och många andra fåglar. Många av dessa har trängts undan på andra håll i landet i takt med att jordbruket har effektiviserats och att allt fler betesmarker växer igen.

Insekter och svampar

Många sorters insekter trivs på de torra ängarna och i lövskogarna. Ett par exempel är hedpärlemorfjäril vars larv lever på olika violer, och prickvingad svävfluga som gärna besöker tjärblomster. Flera olika hotade och ovanliga svampar växer på Ängsö, som till exempel rotsopp, skumticka, jättekamskivling och oxtungssvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • ställa upp motorfordon, släp eller husvagn mer än ett dygn,
 • tälta på Ängsön. Förbudet gäller inte ordnad lägerverksamhet inom anvisat område på Ängsön efter godkännande av naturreservatsförvaltaren,
 • förtöja eller lägga upp båt inom samma område mer än två dygn i följd,
 • skada eller förstöra berghällar (till exempel genom eldning eller grillning),
 • elda annat än på särskilt anvisade platser, med undantag av medhavd grill eller fältkök. Undantaget gäller inte inom stängslade betesmarker,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar, eller lavar, med undantag av matsvamp och bär,
 • insamla insekter och andra ryggradslösa djur,
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat,
 • under perioden 1 april till 15 juli beträda, eller på annat sätt vistas inom 100 m från strandkanten på följande öar: Björkskär, Lilla Käringgrundet, Stora Käringgrundet, Flottgrundet samt Borsten (nordväst Gisselholmen),
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, eller permanent snitsla spår eller markeringar. Föreskriften ska inte gälla på tomtmark samt för befintliga sjömärken, vägmärken, informations- och anslagstavlor,
 • rida på markerade leder som ställts i ordning för fotvandring,
 • åstadkomma störande ljud, till exempel med ljudanläggning eller modellflygplan.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Västerås

Skyddat år: 1960 och ombildat 2011

Areal: 7 171 hektar (2 936 hektar land och 4 235 hektar vatten)

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Ängsö ligger 14 kilometer sydost om Västerås. Kör från Västerås på E18 mot Stockholm. Sväng av vid Hällamotet, avfart 139. Följ skylt "Irsta". Kör cirka 9,2 kilometer. Sväng höger vid skylt "Ängsö 11" och "Kungsbyn 1". Kör 6,2 kilometer så kommer du fram till bron som går över till Ängsön. Det finns en parkering till höger cirka 200 meter efter bron.

Det går även att besöka Långholmen, Fagerön, Hallingen och Måholmen om du har egen båt. Det finns en gästhamn vid Långholms brygga i den södra delen av Ängsön.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss