Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Boda – en höjd med gammal skog

Mitt i mellan Sala och Heby, på en höjd nära vägen hittar du Boda. Skogen är gammal med många träd som är runt 150 år. Det finns inga markerade stigar så du får ströva runt på egen hand. Marken är på vissa håll stenig och det kan vara lite svårt att ta sig fram. Vill du plocka blåbär eller lingon kan området vara en bra plats att besöka.

Stenblock med mossa i en granskog.

En höjd med gammal skog. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Boda ligger nära riksvägen mellan Sala och Heby och är därmed ganska lättillgängligt för besökare. Området har inga uppmärkta stigar, men är strövvänligt. Vid reservatets östra utkant finns en anordnad parkeringsplats för bilar. Om du istället väljer att ta en cykeltur från till exempel Sala, då kan du med fördel välja att cykla på mindre bilvägar via Svepnäs och Eljansbo. Det blir då en cirka 6 kilometer lång cykeltur, enkel väg.

Naturen

Naturreservatet utgörs av en skogbeväxt höjd som till stor del är omgiven av öppen jordbruksmark. Skogen är gammal och vissa granar är över 140 år. Centralt finns ett höjdparti med glesare tallskog. Höjden omges i huvudsak av småkuperad skogsmark och stora stenblock. På vissa ställen kan stenblocken göra det svårt att ta sig fram.

Här finns många döda träd, vissa har fallit och ligger på marken medan andra fortfarande står. På dessa kan du hitta till exempel vedtrappmossa och rynkskinn som är knutna till äldre skogar med död ved i olika nedbrytningsstadier. Här finns även gott om blåbärs- och lingonris.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller
  fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, gräva upp eller skada svampar, lavar, mossor, örter eller
  andra växter, med undantag för plockning av enstaka exemplar av
  icke fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för
  håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad parkeringsplats.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2021

Areal: 15 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet ligger öster om Sala. Från Sala, åk riksväg 56 mot Heby. Efter cirka 2 kilometer, ta vänster mot Ölsta. Direkt efter järnvägsövergång fortsätter du följa skyltning mot Ölsta, nu på en grusväg. Efter cirka 2 kilometer, ta höger mot Eljansbo. Efter ytterligare 2 kilometer, sväng vänster. När du passerat gårdsplanen och den stora ladan på höger sida går vägen över i en mindre traktorväg, som efter cirka 150 m tar dig till reservatets parkering.

Kontakt

Enheten för naturskydd och förvaltning

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss